2009-05-14

Padainuokime naują dainą kartu su Ramonais!


Kugis, kugis? Mergos žiūri!


Saulytė budina tave,
Pražydo bulvės pas kaimyną,
Tu eini vieškeliu, gatve,
Matai kaip derlius vysta.

Nes jam savotiškai vistiek,
Kad žemė sukasi kaip girnos.
Svarbu, kad viskas jam blogai.
Atseit labai aktyvus.

Krizena atžalos kieme,
Jau į mokyklą eis turbūt...
Prabėgs dvi dienos ant aštuom
Ir ką tu joms sakysi?

Sodinsim ąžuolą kartu,
O laistysim po vieną!
Kas myli tėviškę labiau,
Tas gaus daugiau medienos.

Nebūk kazlėkas, klevo lapas ar čiobrelis.
Jie garsiai šlama, bet prieš vėją nepapūs.
Mylėk medžius ir žvėris tiktai būki tvirtas,
Juk tu žinai, kad be tavęs mes nelabai!

Nešiok kaip širšės neša medų, sunkiai dirba,
Kad ir po vieną bet kokias pilis stato!?
Labiau nei viskas, tu manai, tačiau ne tavo...
Sakyk ko nori ir kam duodi forų tu?

Ko žiūrai kaip ten rauda viksvos?
Vandens jau mėnesis negavusios
Nes čiaupą užsmaukė juodai
Kaimynas gobšas dėdė

Bet jei mes būsim kaip po viens,
Kaip vyrai būna kresnūs.
Mylėsim tėviškę labiau,
Gausim daugiau alektros.

Nebūk kazlėkas, klevo lapas ar čiobrelis.
Jie tarsi mamą, bet prieš tėvą nepapūs.
Mylėk medžius ir žvėris ale būki tvirtas,
Juk tu žinai, kad be tavęs mes nelabai!

Nešiok kaip skruzdėlės neša šaką sunkiai dirba,
Kad ir po vieną bet kokias pilis stato!?
Labiau nei viskas, tu manai, tačiau ne tavo...
Sakyk ko nori ir kam duodi forų tu?

Mergos bernus ratavokit!

Nebūk kazlėkas, klevo lapas ar čiobrelis.
Jie tarsi mamą, bet prieš tėvą nepapūs.
Mylėk medžius ir žvėris ale būki tvirtas,
Juk tu žinai, kad be tavęs mes nelabai!

Nešiok kaip skruzdėlės neša šaką sunkiai dirba,
Kad ir po vieną bet kokias pilis stato!?
Labiau nei viskas, tu manai, tačiau ne tavo...
Sakyk ko nori ir kam duodi forų tu?

© Suopis ir Rambynas Ramonai