2011-11-23

Nekaltas prasidėjimas

Atveda motina savo dukrelę pas terapeutą. Ši skundžiasi, kad ją pastoviai rytais pykina. Daktaras apžiūrėjo jaunąją pacientę ir išrėžia diagnozę:
- Jūsų dukra laukiasi.
- Kaip tai laukiasi? Juk ji net su vyriškiu nebuvo sugulusi! Tiesa, dukrele?
- Grynų gryniausia tiesa, mamyte!
Terapeutas pakyla nuo kėdės, prieina prie lango ir įsižiūri į tolį. Stovi jis 5... 10... 15 minučių.
- Daktare, ar viskas gerai? - klausia rūpestingoji motina.
- Taip, taip. Viskas labai gerai. Paprasčiausia tokiais nėštumo atvejais rytuose turi sušvisti nauja ryški žvaigždė, o horizonte pasirodyti trys išminčiai. Tai aš stoviu, laukiu...

http://ping.fm/cqmAA

Įpatingieji

"Įpatingų" vaikučių klasė:
- Onute, kiek bus 2 x 2?
- 5000!
- Neteisingai. Ką šiuo klausimu mano Petriukas?
- Manau, kad atsakymas - antradienis.
- Neteisingai. Jonuk, pasakyk teisingą atsakymą!
- Keturi...
- Teisingai, Jonuk, o kaip tu sugalvojai?
- Viskas elementaru: 5000 - antradienis = keturi.

http://ping.fm/3oAhw

Turkija

Sūnaus ir tėvo dialogas.
- Tėveli, o Turkija labai toli?
- Gana klausinėt nesąmonių! Irkluok! IRKLUOK!

http://ping.fm/ZlZOl

Aktyvai

Auditas įmonėje. Inspektorius klausia buhalterio:
- Ką galite pasakyti apie jūsų įmonės aktyvus?
- Na, ką čia bepasakysi?.. Turim čia porą pyderastų...

http://ping.fm/iv142

Fantazija

Aš visada galvojau, kad blogiau būti nebegali. Pasirodo, kad pas mane tiesiog problemos su fantazija.

http://ping.fm/b16uc

Sapnai

Vaikinas klausia savo merginos:
- Mieloji, ar tu tiki, kad sapnai išsipildo?
- Taip, brangusis.
- Tada nusirenk!

http://ping.fm/8dXvp