2011-07-21

Kalėdų Senelis

Kalėdų senelis Izraelyje:
- Na, vaikučiai-pabihručiai, paskubėkite. Pahrduodu daug ghražių dovanėlių...

http://goo.gl/5nU26

Didesnis atlyginimas

Direktorius įmonės susirinkimo metu sako darbuotojams:
- Jūs visai be reikalo skundžiatės, kad atėjo krizė, kad ekonominė situacija blogėja. Bet ar žinote, kad šį ketvirtį jūsų atlyginimai 75% didesni?
Darbuotojai apakę klausia:
- O tai čia su kuriuo ketvirčiu palyginus gaunami tokie rezultatai?
- ...ateinančiu! - nepasimeta direktorius.

http://goo.gl/5nU26

Nekaltybė

- Dukrele, tu vis dar nekalta?
- Nesakysiu, o tai vėl supyksi!

http://goo.gl/5nU26

Alus

Aludėje:
- Kaip alus šiandien?
- Na, nežinau... kol kas tik putas geriu!

http://goo.gl/5nU26

Anglų kalbos pamoka

Anglų kalbos pamokoje mokytoja klausia:
- Išverskite žodį "fakyras".
Vienintelis Petriukas kelia ranką. Tai pamačiusi mokytoja patikslina užduotį:
- Šį žodį reikia išversti į anglų kalbą.
Petriukas lėtai nuleidžia ranką.

http://goo.gl/5nU26

Sysadminas ir porno

Sysadmino klausia:
- O tu dažnai į porno puslapius užsuki?
- Šiaip ne, viską, kas būtiniausia, pas vartotojus randu.

http://goo.gl/5nU26