2011-02-11

Dešra ne pagal paskirtį

- Kur buvai dingęs?
- Sirgau.
- Kuo?
- Susižeidžiau naudodamas dešrą ne pagal paskirtį.
- Kaip suprast?
- Nusipirkau, suvalgiau, apsinuodijau, o reikėjo pardavėjui į užpakalį sukišt.

http://goo.gl/cCfeM

Pavergti moters širdį

Tam, kad pavergti moters širdį, vyrai turi du ginklus: protą ir erekciją. Deja, vienu metu naudotis abejomis priemonėmis nemoka nei vienas.

http://goo.gl/cCfeM

Populiariausias spaudos leidinys

Atlikus socialinį tyrimą paaiškėjo, kad populiariausiu spaudos leidiniu yra pinigai.

http://goo.gl/cCfeM

Spoksantis katinas

Vienas iš jubiliejaus baliaus svečių sako šeimininkei:
- O kodėl jūsų katinas jau tris valandas įdėmiai į mane spokso?
- Jis visada taip elgiasi kai kas nors iš jo lėkštės valgo.

http://goo.gl/cCfeM

Žąsis aikštėje

Per katedros aikštę kaimietis vedasi žąsį. Paukštis dėl streso neperstodamas tuštinasi ant grindinio. Prie žmogelio prieina policininkas ir sako:
- Tamsta, ką jūs sau leidžiate? Čia katedros aikštė, o jūsų žąsis šika kur papuola.
- Ir ką? Va, aplink balandžių kiek!
- Na, balandis - taikos paukštis...
- Aha! Mano žąsis irgi kariauti nesiruošia!

http://goo.gl/cCfeM

Kadrų skyrius

- Dieve, ir iš kur jūs tokių idiotų įdarbinti randate?!
- Tuo reikalu pas mus užsiima kadrų skyrius.

http://goo.gl/cCfeM