2012-07-16

Dviratininkai


Du "apsirūkę" važiuoja dviračiu. Priekinis ratas pataiko į duobę ir abu dviratininkai pašoka. Pirmasis klausia:
- Kur mes?!!
Antrasis:
- KAS ČIA KALBA?!!

http://goo.gl/zdIVW


Katinas


Pas kunigą ateina verslininkas ir prašo:
- Tėve, norėčiau už katiną mišias užsakyti!
- Negalima, sūnau mano, bažnyčia to neleidžia...
- Tai ką daryt?
- Na, bandykite kreiptis į naujųjų tikėjimų dvasinius vedlius. Jie už pinigus ką tik nori padarys.
- O ar pinigų man užteks? Turiu tik 1000 eurų.
- Tai kodėl iš karto nesakei, kad tavo katinas krikštytas buvo?..

http://goo.gl/zdIVW


Tarnas


Anglija. Pavasaris. Pro langą į brėkštantį rytą žiūri ir arbatą siurbčioja lordas. Staiga į kambarį įsiveržia tarnas:
- Gelbėkitės kas galit! Tvanas prasidėjo!
Lordas rūsčiai pakelia antakius:
- Džeimsai, ne maži vaikai esame. Praneškite naujieną kaip pridera džentelmeno tarnui.
Liokajus išeina, tada tris kart pabeldžia į duris, vėl atidaro, nusilenkia ir ramiai sako:
- Pas jus atėjo Temzė, sere!

http://goo.gl/zdIVW


Barakas


Studentas į savo bendrabučio kambarėlį atsiveda pasiturinčių tėvų dukrą - savo merginą. Matydamas, jog jai higieninės barako sąlygos yra nepriimtinos drąsina ją:
- Nebijok, gi. Užeik, sėsk ant lovos.
- Ant lovos? Ji turbūt knibžda utėlėmis!
- Kokios dar utėlės?! Jas jau senai tarakonai suėdė!

http://goo.gl/zdIVW


Pirmyn!


Frontas. Apkasai. Pasigirsta komanda "Pirmyn!" ir visi šaukdami nubėga priešo link. Tik vienintelis Rabinovičius iš lėto žingsniuoja atbulas. Kuopos vadas klausia:
- Kur pėdini, b%&#?
- Na, kodėl jūs iš karto šūkaujate? Aš įsibėgėti noriu!..

http://goo.gl/zdIVW


Daktaras Hausas


Pažiūrėjus dar vieną daktaro Hauso seriją norisi tapti niekšu genijumi. Gaila, kad energijos užtenka tik pirmai daliai.

http://goo.gl/zdIVW