2013-02-13

Sunkmetis


Sunkmetis skaudžiai palietė įvairius visuomenės sluoksnius, bet ne ant tiek, jog politikai būtų ko nors ėmęsi.

http://goo.gl/D6Dyr


Geriau

- Ne-e-e. Geriau jau būčiau gimusi vaikinu, - galvojo panelė. - Atidaryčiau dabar spintą ir apsirengčiau pirmą iškritusį rūbą.

http://goo.gl/D6Dyr

Noras

Rožė atsigulė į lovą, praskėtė kojas ir paklausė:
- Brangusis, ar žinai ko aš dabar noriu?
- Žinoma! Tu nori viena visą lovą užimti...

http://goo.gl/D6Dyr

Užrašas


Užrašas ant paminklo kapinėse:
"Sara, neik taip dažnai! Duok bent čia pailsėti!"

http://goo.gl/D6Dyr


Laiminga akimirka


Eidamas gatve vyriškis sutinka seną pažįstamą, kažkur einantį su nėščia žmona.
- Na, ir kada toji laiminga akimirka? - klausia jis būsimo tėvelio pirštu rodydamas į žmonos pilvą.
- Prieš septynis mėnesius, naktį.

http://goo.gl/D6Dyr


Rimtas pokalbis


Jeigu rimtam pokalbiui jus kviečia vyras, nepamirškite prigriebti alaus ar degtinės. Jie kviečia moteris - teks neštis pinigų.

http://goo.gl/D6Dyr