2011-11-07

Maudynės

Važiuoja šeima automobiliu ir patenka į didelį eismo kamštį ant tilto. Veikti nėra kas, tai dairosi per langus į upę. Staiga 5-metė dukrelė sako:
- Mama, mama! Eime maudytis!
- Negalima, dukrele, dar anksti maudytis. Lauke šalta.
- Štai dėdės aname upės krante maudosi. Vadinasi - ne šalta... - nesupranta mažoji.
- Tie dėdės degtinės prisigėrė, todėl jiems dabar labai karšta.
- O kodėl mes degtinės niekada negeriame?

http://ping.fm/Nnsax

Ranka

- Daktaras mane nudžiugino, kad po savaitės aš vėl vaikščiosiu.
- Bet juk tau ranka lūžo, o ne koja!
- Taip bet šio daktaro paslaugos ne mano kišenei... Turėjau automobilį parduoti.

http://ping.fm/alGZJ

Variklis

Važiuoja dvi blondinės Zaporožiečiu. Staiga, stovint sankryžoje, užgęsta variklis. Vairuotoja atsidaro kapotą, nusikeikia, uždaro kapotą ir vėl atsisėda už vairo.
- Kas nutiko? - klausia draugė.
- Variklį pametėm!
- Ai, tu nesijaudink mačiau bagažinėje atsarginis padėtas!

http://ping.fm/3rnUF

Vardas

Susitinka du draugai. Vienas klausia kito:
- Kas pas tave naujesnio?
- Sūnus gimė. Onute pavadinom.
- Kodėl berniukui Onutės vardą davėt?!
- Kodėl, kodėl? Gimdymo namuose akušerė ne tą bambagyslę nukirpo.

http://ping.fm/qp9m0

Raketos

- Kodėl parado metu Raudonojoje Aikštėje buvo demonstruojamos raketos?
- Todėl, kad visas pasaulis matytų karinę Rusijos galią.
- O kodėl tos raketos buvo pagamintos iš faneros?
- Juk gąsdinti pasaulį - nekorektiška. Rusija - taiki šalis.

http://ping.fm/VLbQD

Žaidimai

Nelemti kompiuteriniai žaidimai man visą gyvenimą sugriovė!.. Gerai, kad laiku spėjau išsisaugoti.

http://ping.fm/ByH5f