2011-09-01

Žydas bare

Užeina žydelis į barą ir užsisako pigiausios degtinės butelį. Padavėjas atneša degtinės butelį. Klientas sėdi 5 minutes, bet negeria. Vėl pasikviečia
oficiantą ir prašo nunešti degtinę ir atnešti brangiausio konjako. Oficiantas išpildo šį prašymą. Žydelis pasigardžiuodamas išgeria konjaką, apsirengia paltą, užsideda
skrybėlę ir svirduliuoja išėjimo link. Padavėjas vejasi ir šaukia:
- Tamsta, jūs nesusimokėjote už konjaką!
- Bet aš jums mainais už konjaką degtinę atidaviau...
- Na, jūs ir už degtinę nemokėjote.
- Bet aš jos ir negėriau!

http://ping.fm/RHf4k

Skambutis į VMI

Krizės tema:
- Alio! Čia į VMI pataikiau?
- Taip.
- Mano kaimynas kažką valgo!
- Supratome, tuoj atvažiuojam.

http://ping.fm/cr50N

Šūkiai

Prieš mirtį amerikietis sušunka:
- Už prezidentą! Už demokratiją!
Prieš mirtį prancūzas sušunka:
- Sudiev, puikiosios damos, aš jus visas mylėjau!
Prieš mirtį rusas sušunka:
- Bl**, p**dec!
Ir kaip visada jis būna teisiausias.

http://ping.fm/mzpRY

Myli ausimis

Katinai morčiaus metu taip klaikiai kaukia todėl, kad katės juos myli ausimis.

http://ping.fm/u91h0

Senelis

Teismas. Kaltinamasis - 85 metų senelis.
- Kaltinamasis, šių metų kovo 12-ąją 20 val. parke jūs išprievartavote studentę P., 21 val. viename iš priemiesčio rajonų jūs užpuolėte pardavėją Z., o 22 val.
netoli oro uosto išprievartavote muitinės darbuotoją V. Paaiškinkite, kaip jums tai pavyko, ir kaip jūsų amžiuje tai yra įmanoma.
- Na, nieko čia stebuklingo nėra... Aš turiu dviratį!..

http://ping.fm/XbWBB

Sofa

Prie daugiabučio namo laiptinės įėjimo susitinka dvi kaimynės. Viena iš jų šiukšlių konteinerių link tempia sofą:
- Kodėl gerą daiktą išmeti?
- Ai... aš savo vyrui neištikima ant šios sofos buvau...
- Brangioji, jeigu aš atsikratyčiau kiekvieno daikto, ant kurio aš buvau neištikima savo vyrui, tai mūsų namuose liktų vien tik šviestuvai! Nors ne, buvo kartą pas mane toks keistuolis...

http://ping.fm/3NorM