2012-07-24

Melas ir tiesa


Teisybė - kaip dievas: arba yra, arba nėra.
Melas - kaip religija: arba tiki, arba netiki, arba vaidini, kad tiki.

http://goo.gl/jk3QJ


Plomba


Ateina blondinė į darbą ir visi bendradarbiai pastebi, kad jai iš sijono batonas nuolat trupa. Į viršininko klausimą "kas tai per nesąmonė?" blondinė net nemirktelėjusi atsakė:
- Buvau pas odontologą. Jis man įdėjo plombą ir pasakė, kad likusią dienos dalį kramtyčiau kita puse!

http://goo.gl/jk3QJ


Pati geriausia


Žmona kamantinėja grįžusį iš komandiruotės vyrą:
- Na, kaip?..
- Brangioji, tu pati geriausia! O tu kaip?..
- Ne tu vienas taip galvoji!

http://goo.gl/jk3QJ


Gailestis


- Ar tu žinai kas mano tėvas?! Kai sužinosi, tai pasigailėsi! Mano tėvas - BEDARBIS! Pasigailėk, a?..

http://goo.gl/jk3QJ


Šilta vietelė


Žiema. Speigas. Tamsia gatve lėtai rieda vienišas troleibusas. Jo viduje sėdi vienišas studentas. Sustojus stotelėje į troleibusą įlipa bobulytė. Viena akimi nužvelgusi tuščią troleibusą ji sako jaunuoliui:
- Užleisk vietą, anūkėli.
- Na, ką jūs, močiute!? Pažiūrėkite kiek aplink tuščių krėslų. Sėskite kur tik širdis geidžia!
- Taip, bet tave vietelė jau sušildyta!..

http://goo.gl/jk3QJ


Komandiruotė


- Kodėl tu manęs kartu į Paryžių nesiveži? - verkianti žmona klausia į komandiruotę išvykstančio vyro.
- Ar tau visai protelis pasimaišė? Tu dar pasakyk, kad alaus dėžę važiuodamas į Bavariją pasiimčiau!

http://goo.gl/jk3QJ