2012-10-15

Trynukai


Taksistui Petraičiui vakar ryte gimė trynukai. Visos motinos jaučiasi gerai.

http://goo.gl/cdn5G


Policinikai ir kiniečiai


- Kas bendro tarp kelių policininkų ir kiniečių?
- Ir vienų, ir kitų labai daug bei jie visi maitinasi lazdelėmis.

http://goo.gl/cdn5G


Padaugino


Tą vakarą grafas Drakula šiek tiek padaugino ir dėl savo paties neapdairumo su draugais išėjo pasitikti kylančios saulės.

http://goo.gl/cdn5G


Žmogus


Žmogus - išskirtinis gyvūnijos pasaulio atstovas, kuriam kartais iš burnos šūdo byra daugiau nei iš užpakalio.

http://goo.gl/cdn5G


Moteris ir degtinė


- Kas bendro tarp moters ir degtinės?
- Tiek viena, tiek kita tampa neprieinama jei neturi pinigų...

http://goo.gl/cdn5G


Vaikystė


Prieini prie viryklės, pastebi ant jos stovintį uždengtą puodą, pakeli dangtį, pamatai - viduje tuščia... ir supranti, kad vaikystė baigėsi.

http://goo.gl/cdn5G