2012-04-26

Pasaka

Vakaras. Sūnus gulėdamas lovytėje prašo tėvo:
- Tėveli, pasek man pasaką...
- Gerai. Klausykis, sūnau. Rytoj aš iš darbo grįšiu anksčiau, būsiu blaivas, parnešiu mamai puokštę gėlių, o tau nupirksiu dviratuką...

http://ping.fm/dkF6S

Knygynas

Į vieną iš milžiniškame prekybos centre esančių knygynų užeina inteligentiška bibliotekininkė ir auskaroto-tatuiruoto-skiauterėto pardavėjo/konsultanto klausia:
- Sakykite, kur galėčiau rasti Juozą Tumą-Vaižgantą?
- Hmm... net nežinau... Šiandien jų darbe nėra. Turbūt atostogauja.

http://ping.fm/dcEEa

Rusas

Rusas vedė amerikietę. Pirmąją dieną po medaus mėnesio kaimynės pastebėjo, kad jaunoji "papuošta" mėlyne po akimi. Šios sunerimusios klausia:
- Kodėl tave vyras sumušė?
- Suprantate, jis rusas. Na, aš, žinodama jų tautos papročius, pripyliau pilną stiklinę degtinės ir nunešiau jam.
- Tai ką, pasitaikė abstinentas ir įsižeidė?
- Ne, tiesiog jis ledo gabaliuku netyčia paspringo!

http://ping.fm/1vXPD

Bloga naujiena

Itin sunkia liga sergančiam pacientui daktaras praneša:
- Deja, turiu jums pranešti blogą naujieną...
- Daktare! Aš mirsiu?
- Ne! Mes jus bandysime gydyti.

http://ping.fm/Cro7E

Žiedas

- Ką ant vestuvinio torto reiškia pavaizduoti du auksiniai žiedai?
- Rezultatas kol kas yra 0:0.

http://ping.fm/1eEIh

Juodoji skylė

JAV mažinant rasinę nesantaiką nutarta kosminį darinį "juodoji skylė" nuo šiol vadinti "afroskyle".

http://ping.fm/IOyrA