2011-08-02

Petriukas zoologijos sode

Petriukas jau kelinta diena zyzia, kad tėvelis jį nusivestų į zoosodą. Tėvas, savo ruožtu, nerodo didelio susidomėjimo prisidengdamas tuo, kad neturi laiko. Čia įsiterpia motina, kuri sako:
- Tėvai, nuvesk vaiką į zoosodą. Juk jam reikia namų darbus apie ten gyvenančius gyvūnėlius paruošti.
Neįstengdamas kovoti su stichija tėvas vedasi sūnų į zoosodą. Sekančią dieną mokykloje prie lentos Petriukas pasakoja visai klasei:
- Vakar mes su tėveliu buvome zoosode. Labai patiko. Man labiausiai patiko žirgas, už kurį tėvelis pastatė 100 litų, o šis atbėgo pirmas.

http://ping.fm/Bj4ir

Tu

- Žinai, Jonai, tu esi niekšingas smirdantis py**ras!
- O kokią teisę jūs turite mane "tujinti"???

http://ping.fm/Jpf2r

Gėda

Aukščiausias gėdos laipsnis atsispindi rakto skylutėje susitikusiuose žvilgsniuose.

http://ping.fm/PLfQn

Snieguolė

- Snieguole, kodėl pasirodymo vaikų darželyje metu jūs buvote nuoga krūtine?
- Tam, kad niekas nepastebėtų.
- Kaip suprast?
- Na, senelis juk barzdą užmiršo užsidėti...

http://ping.fm/a6Fti

Archyvas

Ateina sysadminas į biblioteką:
- Laba diena, apie jūsų žemą aptarnavimo lygį norėčiau kalbėti su vedėju!
- Deja, vedėjas šiuo metu archyve...
- Tai išarchyvuokite jį tučtuojau!!!

http://ping.fm/Cc3DL

Šmeižtas

Prabangios sodybos savininkas ant vartelių pakabino užrašą "Atsargiai, piktas šuo!"
Grįžta iš atostogų, o namai išplėšti ir prie lentelės palikta žinutė "Nešmeižkite savo šuns."

http://ping.fm/ibey0