2011-11-18

Čekas

Ateina čekas pas okulistą. Šis lazdele rodo jam į popieriaus lapą, kuriame užrašyta "C Z W N Y S T A C Z".
- Ar jūs galite perskaityti tai, kas parašyta?
- Perskaityti?! Juk aš su šituo žmogumi mokykloje viename suole sėdėjau!

http://ping.fm/YFFI6

Giliau, greičiau

Naktis. Iš už sienos girdisi tam tikri specifiniai girgždesiai ir aimanos. Kiek vėliau pasigirsta uždususios moters balsas:
- Giliau... giliau... giliau...
Nejauki pauzė. Pasimetęs vyriškis atsako:
- Giliau negaliu! Galiu nebent dažniau!

http://ping.fm/urWrV

Depresija

Gyventi reikia taip, kad depresija kankintų ne tave patį, o aplinkinius!

http://ping.fm/17lN6

Krizės pabaiga

Visi mes su nekantrumu laukiam kada šviesiausios Lietuvos valdžios galvos oficialiai paskelbs apie krizės pabaigą vien todėl, kad patys krizės pabaigos galime ir nepastebėti.

http://ping.fm/fLQFf

Šlapimo tyrimas

Skambutis į duris. Šeimininkas atidaro duris ir pamato už slenksčio stovinčius tris siluetus guminiuose kostiumuose su dujokaukėm ir liepsnosvaidžiu.
- Ar čia jūs vakar šlapimą analizei į kliniką atnešėte?

http://ping.fm/cF3bc

Nusišovė

Vakar nusišovė naktinis sargas. Iš įpročio šautuvas buvo užtaisytas druska. Iš įpročio šūvis buvo paleistas ne į galvą.

http://ping.fm/6qFRK