2011-09-30

Religija

Diskutuoja kunigas, mula ir rabinas kieno gi religija tikresnė ir stipresnė.
Kunigas:
- Plaukiau aš valtimi per ežerą. Staiga užėjo baisi audra, dangus su vandeniu maišėsi. Suklupau valties viduryje ir pradėjau melstis "Viešpati! Apsaugok savo avelę!". Ir ką jūs manote? Visur siautė audra, o maždaug trijų metrų spinduliu aplink mano valtį vanduo it veidrodis ramus tapo.
Mula:
- Keliavau aš per dykumą raitas ant kupranugario. Staiga kilo siaubinga smėlio audra. Smėlis taip ir būtų užpustęs mus, bet aš iškėliau rankas į dangų ir pradėjau melstis "Visagali Alachai! Suteik prieglobstį savo tarnui!" Ir ką jūs manote? Aplink stūgauja smėlio viesulas,o maždaug šešių pėdų spinduliu aplink mano kupranugarį - tylu, ramu it oazėje.
Rabinas:
- O štai aš phraeitą šeštadienį vaikšinėju ghreta hRaudų Sienos ihr matau ant žemės mėtosi 100 dolehrių banknotas. Pakelti jo, gi, negaliu - šabašas. Na, ihr khreipiausi aš pas dievulį: "O, Tėve, padėk man!" Ihr ką jūs manote? Visuhr aplink šeštadienis, o penkių methrų spinduliu aplink banknotą - ketvihrtadienis!

http://ping.fm/lOCAl

Pagalba

Sėdi aklas elgeta prie bažnyčios. Ant jo kaklo pakabinta lentelė su užrašu "PADĖKITE AKLAM", tačiau nei vienas iš praeivių neįmeta į kepurę pinigų. Pro šalį eina publicistikos žurnalistas ir sako:
- Pas tave lentelės užrašas neteisingas. Reikia užrašyti kitokį tekstą. Žmonės tada tikrai pinigų duos.
- Ne, taip netinka. Prie Dievo namų aš negaliu meluoti.
- Nereikia meluoti! Paklausyk manęs aš šituose reikaluose gaudausi. Duok lentelę, tekstą aš jau sugalvojau...
Geradaris užrašo naują tekstą. Po šio pasikeitimo pinigai pasipila it iš dangaus lietus. Aklasis elgeta sėdi ir nesupranta ką tokio užrašė žurnalistas. Neiškentęs paprašo vieno berniuko perskaityti tekstą. Berniukas jam garsiai perskaito:
- "GREIT ATEIS PAVASARIS, BET AŠ JO NEGALĖSIU PAMATYTI"...

http://ping.fm/LddpI

Romas

- Kas yra romas?
- Romas - tokia piratų degtinė.
- A-a-a... tipo nelegali?!

http://ping.fm/ysTfc

Užuolaidos

Sėdi vyrukas naktį prie kompiuterio ir tyliai tyliai naršo porno svetaines. Žmona tuo metu atsikėlė ir tyliai tyliai pėdina tualeto link. Staiga ji sustoja už vyro nugaros įsižiūri į monitorių ir sako:
- Aha! Versk vienu puslapiu atgal... parodyk pačią apatinę nuotrauką... dabar antrą nuo viršaus... trečią... versk sekantį puslapį... Va! Va! Tokių užuolaidų aš noriu į virtuvę!

http://ping.fm/ptY4q

Apie algą

Armėnų radijo klausia:
- Ką reikia sakyti kai gauni algą?
Armėnų radijas atsako:
- "Labas mano mažyte".

http://ping.fm/vcyMS

Barakas

JAV nekilnojamo turto agentų tarpe dabar labai populiarus posakis: "Ne kiekvienas barakas - Obama."

http://ping.fm/ooqFL