2011-06-23

Čia aš, ten aš

Apsirūkęs žmogelis žiūri į veidrodį ir kartoja:
- Čia aš, ten aš, čia aš, ten aš...
Skambutis į duris.
- Kas ten?
- Aš!
- Nieko sau... ir ten aš!

Dvikova

- Sere, jūs - niekšas! Kviečiu jus į dvikovą ir leidžiu jums išsirinkti ginklą: špaga ar pistoletas?
- Špaga.
- Puiku. Tada man lieka pistoletas!

http://goo.gl/xpc2N

Ankšta kelnėse

- Ji tokia, na, ji tokia!
- Kokia "tokia"?
- Pamatysi, iš karto kelnėse ankšta pasidarys!
- Kur? Priekyje ar užpakalyje?

http://goo.gl/xpc2N

Reanimacija

Skambutis į reanimaciją:
- Alio! Alio! Reanimacija? Sakykite, prašau, ar poną Petraitį pas jus atvežė? Kaip jis, dar gyvas?
- Dar ne...

http://goo.gl/xpc2N

Eilėje

Eilėje parduotuvėje vyriškį puola dvi įsiutusios moteriškės.
- Aš tau parodysiu! - šaukia viena.
- Aš tau duosiu! - klykia kita.
- Hmm, net nežinau kurią iš jūsų išsirinkti.

http://goo.gl/xpc2N