2011-08-05

Policija už durų

Kažkas beldžiasi į duris.
- Atidarykite, čia policija!
Balsas iš už durų:
- Tai kokio velnio jūs ten užsidarėte?!

http://ping.fm/z2YB2

Žodynas

Mama auklėja pradinuką sūnų:
- Mokytoja sakė, kad tu visą laiką keikiesi.
Sūnus atkerta:
- Na, kodėl? Ne visą laiką. Aš ir normalių žodžių žinau. Tiesa, gerokai mažiau...

http://ping.fm/G5rZw

Programa

Kuo skiriasi programuotojas nuo mūsų vyriausybių?
Programuotojams pinigus moka tik už įgyvendintas programas.

http://ping.fm/Mt2vm

Nusirenkite!

Daktaras:
- Renkitės.
Ligonis:
- Gerai, o jūs persižegnokite...

http://ping.fm/6AMde

Gražtas

Sėdi Abraomas ir Sara namie. Mato pro langą pas juos Joškė eina.
Abraomas sako Sarai:
- Žiūhrėk, ateina mūsų kaimynas. Gahrantuoju, kad vėl ką nohrs iškaulins iš manęs...
Pro duris įeina Joškė:
- Abhraomėli, ar hreikės šiandien dhrelės?
- Taip! Visą dieną skyles ghrešiu!
- O, kaip nuostabu, ahr galėtum man savo meškehres paskolinti?

http://ping.fm/83GtE

Dovana

- Brangusis, o tu Šv. Valentino dienos proga man dovanėlę nupirkai?
- Žinoma, brangioji.
- O ji man patiks?
- Jei nepatiks, tai atiduosi man. Aš apie tokią blizgę seniai svajoju.

http://ping.fm/obIds