2012-03-19

Antra pusė

Iš senbernio dienoraščio:
"Maniau, kad vakar pagaliau radau savo antrąją pusę. Visą naktį matavau ir pasirodė, jog apsirikau."

http://ping.fm/Pxp59

Sadistai

- Iš kur atsiranda sadistai?
- Sadistai yra tiesiog labai dievobaimingi mazochistai, kurie įsakymą "Mylėk artimą kaip patį save." traktuoja pažodžiui.

http://ping.fm/nMy6o

Afera

Vyksta teismas.
- Tamsta teisėjau, kodėl jūs išteisinote kaltinamąjį? Juk jis man pardavė padirbtus vertybinius popierius.
- Žiūrint į tuos popierius, tai net vaikas pastebėtų, jog jie padirbti, - pastebi teisėjas.
- O aš, va, ėmiau ir nepastebėjau!
- Žinote, jei iš dviejų verslininkų vienas - visiškas idiotas, tai dar nereiškia, kad antram už tai reikia sėdėti kalėjime.

http://ping.fm/bi2Nt

Hermafroditas

Kaip neparanku būti hermafroditu - užsimanai sekso, o kaip tyčia galvą skauda.

http://ping.fm/Vv4P0

Prekybos centras

Moteris prekybos centre - kaip taksi. Kol nesušuksi bei nepamojuosi ranka, tol nesustos.

http://ping.fm/R1Onw

Dekartas restorane

Dekartas yra pasakęs: "Mąstau, vadinasi egzistuoju."
Kartą jis nuėjo į restoraną, kuriame sočiai pavalgė ir atsigėrė. Priėjęs padavėjas klausia garbaus kliento:
- Pone, gal dar ko nors pageidausite?
- Ne, nemanau... - atsakė filosofas ir dingo.

http://ping.fm/xzkIy