2011-09-30

Religija

Diskutuoja kunigas, mula ir rabinas kieno gi religija tikresnė ir stipresnė.
Kunigas:
- Plaukiau aš valtimi per ežerą. Staiga užėjo baisi audra, dangus su vandeniu maišėsi. Suklupau valties viduryje ir pradėjau melstis "Viešpati! Apsaugok savo avelę!". Ir ką jūs manote? Visur siautė audra, o maždaug trijų metrų spinduliu aplink mano valtį vanduo it veidrodis ramus tapo.
Mula:
- Keliavau aš per dykumą raitas ant kupranugario. Staiga kilo siaubinga smėlio audra. Smėlis taip ir būtų užpustęs mus, bet aš iškėliau rankas į dangų ir pradėjau melstis "Visagali Alachai! Suteik prieglobstį savo tarnui!" Ir ką jūs manote? Aplink stūgauja smėlio viesulas,o maždaug šešių pėdų spinduliu aplink mano kupranugarį - tylu, ramu it oazėje.
Rabinas:
- O štai aš phraeitą šeštadienį vaikšinėju ghreta hRaudų Sienos ihr matau ant žemės mėtosi 100 dolehrių banknotas. Pakelti jo, gi, negaliu - šabašas. Na, ihr khreipiausi aš pas dievulį: "O, Tėve, padėk man!" Ihr ką jūs manote? Visuhr aplink šeštadienis, o penkių methrų spinduliu aplink banknotą - ketvihrtadienis!

http://ping.fm/lOCAl

Pagalba

Sėdi aklas elgeta prie bažnyčios. Ant jo kaklo pakabinta lentelė su užrašu "PADĖKITE AKLAM", tačiau nei vienas iš praeivių neįmeta į kepurę pinigų. Pro šalį eina publicistikos žurnalistas ir sako:
- Pas tave lentelės užrašas neteisingas. Reikia užrašyti kitokį tekstą. Žmonės tada tikrai pinigų duos.
- Ne, taip netinka. Prie Dievo namų aš negaliu meluoti.
- Nereikia meluoti! Paklausyk manęs aš šituose reikaluose gaudausi. Duok lentelę, tekstą aš jau sugalvojau...
Geradaris užrašo naują tekstą. Po šio pasikeitimo pinigai pasipila it iš dangaus lietus. Aklasis elgeta sėdi ir nesupranta ką tokio užrašė žurnalistas. Neiškentęs paprašo vieno berniuko perskaityti tekstą. Berniukas jam garsiai perskaito:
- "GREIT ATEIS PAVASARIS, BET AŠ JO NEGALĖSIU PAMATYTI"...

http://ping.fm/LddpI

Romas

- Kas yra romas?
- Romas - tokia piratų degtinė.
- A-a-a... tipo nelegali?!

http://ping.fm/ysTfc

Užuolaidos

Sėdi vyrukas naktį prie kompiuterio ir tyliai tyliai naršo porno svetaines. Žmona tuo metu atsikėlė ir tyliai tyliai pėdina tualeto link. Staiga ji sustoja už vyro nugaros įsižiūri į monitorių ir sako:
- Aha! Versk vienu puslapiu atgal... parodyk pačią apatinę nuotrauką... dabar antrą nuo viršaus... trečią... versk sekantį puslapį... Va! Va! Tokių užuolaidų aš noriu į virtuvę!

http://ping.fm/ptY4q

Apie algą

Armėnų radijo klausia:
- Ką reikia sakyti kai gauni algą?
Armėnų radijas atsako:
- "Labas mano mažyte".

http://ping.fm/vcyMS

Barakas

JAV nekilnojamo turto agentų tarpe dabar labai populiarus posakis: "Ne kiekvienas barakas - Obama."

http://ping.fm/ooqFL

2011-09-29

Vos vos

Gimtosios kalbos pamoka. Mokytoja liepia vaikams sugalvoti sakinį su žodžiais "vos vos". Pirmas ranką kelia Jonukas:
- Mano sesuo Jurgita vos vos nelaimėjo pirmos vietos grožio konkurse.
Toliau nieko nelaukdama šaukia Onutė:
- Mes su mama ilgai vaikščiojome prekybos centre ir vos vos suspėjome į paskutinį mikroautobusą.
Iš galinio suolo pasigirsta Petriuko balsas:
- Mano tėvelis ir dėdė Rapolas ryte atsikėlė pikti ir skaudančiomis galvomis, bet apsidžiaugė, kad šaldytuve dar vos vos liko...

http://ping.fm/v3uqW

Bananai ar persikai?

- Alio, brangioji, ką tu labiau mėgsti, bananus ar persikus?
- Iš turgaus skambini, brangusis?
- Ne-a... iš vaistinės!

http://ping.fm/p5xyG

Seksas trise

Susitinka laiptinėje du kaimynai:
- Klausyk, tu bandęs seksą trise?
- Ne.
- Norėtum pabandyti?
- Kas per klausimai?! Žinoma!
- Na, tai paskubėk pas save namo. Gal dar suspėsi...

http://ping.fm/coN6g

Dienos sriuba

Kai viešojo maitinimo įstaigoje jums siūlo paragauti dienos sriubos, nepamirškite pasiteirauti apie kurios dienos sriubą eina kalba.

http://ping.fm/zXT9m

Užspringo

Vakarieniauja vyras, žmona ir žmonos mama (uošvienė).
- Brangusis, man atrodo, kad mūsų mamytė užspringo! Pliaukštelėk jai kelis kartus!
Vyras pradeda įnirtingai ploti katučių:
- Bravo! Bravo!

http://ping.fm/yPjUJ

Moterys degalinėje

Ar pastebėjote, kad moteris užpildžiusi automobilio baką kuru niekada nesistengia nukratyti pildymo čiaupo galiuko?

http://ping.fm/dKLt9

2011-09-28

Žvejyba ramina

Atvažiavo vyriškis į taip ilgai lauktą žvejybą. Deja, oras pasitaikė šūdinas, niekas nekibo. Prie to paties dar ir guminė valtis prakiuro, žvejys sušlapo iki paskutinio siūlo, drebančiomis rankomis nesugraibęs ežere paskandino mobilųjį telefoną, sušalo kaip šuva... Atėjus vakarui besikraudamas rakandus į automobilio bagažinę jis tyliai iškošė per dantis:
- Ta-a-aip, jei žvejyba ne taip ramintų, tai dabar mielai ką nors suspardyčiau!

http://ping.fm/fKWw3

Vaikystė

Mano žmona vis dar neišauga iš vaikystės. Kai aš maudausi vonioje, tai ji žaisdama mano laivelius skandina.

http://ping.fm/7BT36

Gyventi

- Daktare, tai vis dėlto aš gyvensiu?
- Taip, bet aš nerekomenduočiau.

http://ping.fm/NWEJw

Ala Pugačiova

Ala Pugačiova vaikšto po parkelį ir žvilgčioja į visų vaikiškų vežimėlių vidų.
- Ką ji čia daro? - klausia jauna mama savo pašnekovės.
- Ai, turbūt vėl sau vyro ieško.

http://ping.fm/79EdI

Diržas

Dviejų berniukų dialogas:
- Kai iš kiemo vėlai grįžtu, tai tėtis mane diržu baudžia.
- O mane norėtų bausti, bet negali.
- Kaip suprast?
- Kai tėtis nusiima diržą, jam nusmunka kelnės ir mama sako: "Oho! Sūneli, eik dar į kiemą pažaisti..."

http://ping.fm/EznPu

Tikra meilė

Kalbasi dvi draugės:
- Na, dabartinis mano vaikinas tikrai mane myli.
- Tu tuo įsitikinusi?
- Žinoma! Jei jis tiesiog norėtų mane įsitempti į lovą, tai šokoladuko nedovanotų.

http://ping.fm/JG9fP

2011-09-27

Kompleksai

- Daktare, padėkite man atsikratyti kompleksų!..
- O kokie jie pas tave?
- (Pašnibždomis) Stacionarūs "žemė-oras"...

http://ping.fm/IQ4vb

Sala

Psichiatrinės klinikos vedėjas sprendžia kryžiažodį, o prieš jį sėdi pacientas:
- Ta-a-aip... Sala, kurioje gimė Napoleonas...
Pakelia akis į ligonį:
- Na, tai kur tu gimei?

http://ping.fm/TEF3F

Pingvinas

Po ilgos darbo dienos bendrauja du taksistai:
- Ar būna maždaug 180cm ūgio pingvinų?
- Tu ką - durnas? Aišku, kad ne!
- Vadinasi tiesą sakė klientas, kad veždamas jį kunigą pervažiavau.

http://ping.fm/QLCbg

Gražios ir neprieinamos

Viena draugė sako kitai:
- Vaikinai tiesiog dievina gražias ir neprieinamas...
- Tai ką? Man dabar bėgti pasidažyti, pasipuošti ir užsidaryti į seifą?

http://ping.fm/47pT2

Finansinė stabilizacija

Kalbasi du draugai:
- Rodos, kad aš pasiekiau visišką finansinę stabilizaciją.
- Kaip suprasti?
- Paprastai. Aš pagaliau supratau, jog pinigų neturėjau, neturiu ir niekada neturėsiu...

http://ping.fm/jjamN

Užduotis ir sprendimas

- Tėveli, o kuo užduotis skiriasi nuo sprendimo?
- Na, užduotis - kai tu bandai pataikyti į taikinį, o sprendimas - kai tu esi taikinys ir nori likti gyvas.

http://ping.fm/VVx2F

2011-09-26

JAV konstitucija

Vyksta audringos diskusijos JAV senato posėdžio metu. Vienas iš respublikonų sako:
- Reikia Irakui padovanoti mūsų Konstituciją. Juk ji pas mus jau 200 metų sėkmingai veikia!
- Aha, tuo labiau, kad mes ja ir nebesinaudojame! - pasigirsta replika iš demokratų stovyklos.

http://ping.fm/EmZ54

Kvailutė

- Mama, aš - kvailutė!
- Kvailute, aš - tėvelis!

http://ping.fm/Sq74V

Balandžio 1-oji

Nesulaukęs balandžio 1-osios V.V. Putinas kovo mėnesio pabaigoje nusipirko sau "Nivą".

http://ping.fm/Thc99

Vyras lovoje

Armėnų radijo klausia:
- Kaip priversti vyrą būti laukiniu lovoje?
Armėnų radijas atsako:
- Paslėpti nuotolinio valdymo pultą.

http://ping.fm/GcQe6

Jubiliejus

40-mečio jubiliejus - laikas kada reikia baigti pradėti gyvenimą ir pradėti jį baigti.

http://ping.fm/8ZsVz

Išgąsdino

- O, viešpati... kaip tu mane išgąsdinai.
- Į save pasižiūrėk!

http://ping.fm/SnvWu

2011-09-23

Kvapas iš burnos

Armėnų radijo klausia:
- Kodėl kai kurie žmonės prieš važiuodami į darbą ryte viešuoju transportu prisivalgo česnakų ir/arba svogūnų?
Armėnų radijas atsako:
- Tam, kad greta esantys keleiviai neužuostų kojinių smarvės.

http://ping.fm/SUQoC

Jogas

Alpinistas palengva ropščiasi į visiškai vertikalią uolą ir pamato, kad virš jo galvos kabo jogas. Kairiame delne pas jį knyga, o kita ranka laikosi už uolos.
- Ei, tu jogas?
- Jogas, jogas... - atsako šis neatitraukdamas akių nuo puslapio.
- O ar tiesą kalba žmonės, kad jogai gali daryti visokius neįmanomus triukus?
- Meluoja tie žmonės... - abejingai atsako jogas ir dešine ranka perverčia puslapį.

http://ping.fm/YfRRb

Pacientai

Kiekvienoje ligoninėje galima aptikti du pacientų tipus: vieni iš jų labai sunkiai serga, o kiti skundžiasi ligoninės maistu.

http://ping.fm/imziJ

Flirtas

Flirtas - kai mergina ar moteris nežino ko nori, o siekia to bet kokiais metodais.

http://ping.fm/ZzSME

Išviliojo milijoną

- Kaltinamasis, ar jūsų pripažįstate tai, jog apgaule išviliojote milijoną nukentėjusiojo eurų?
- Taip, bet prašau teismo atkreipti dėmesį į lengvinančias aplinkybes.
- Kokios, gi, tos aplinkybės?
- Visa tai įvyko balandžio 1-ąją dieną.

http://ping.fm/AjnWZ

Kalbantis laikrodis

Ateina vienas draugas pas kitą į svečius. Pasėdėjo, pakalbėjo, išgėrė. Staiga svetys pastebi ant sienos pakabintą puodą.
- Jonai, kas čia?
- Ai, čia kalbantis laikrodis. Nori parodysiu? - klausia šeimininkas ir pradeda samčiu daužyti puodą.
Iš už sienos girdisi mieguistas, bet piktas balsas:
- Ei, kiek galima?! Jau antra valanda nakties!..

http://ping.fm/JugF2

2011-09-22

Čigonės burtai

Čigonė buria klientei iš delno:
- Aš matau kažką kraupaus! Jus paskers, išvirs ir suės! O iš jūsų nuluptos odos darys rankinukus!
- Oi, atsiprašau! Aš pamiršau nusimauti pirštines...

http://ping.fm/ga1e1

Amžinasis variklis

Skelbimas: parduodu amžinąjį variklį. Garantija 12 mėn.

http://ping.fm/L8n5t

Neištikimybė

- Brangusis, o tu išdrįstum būti neištikimu man? - klausia žmona
- Įkalbėjai!..

http://ping.fm/YVeKD

Kokteilis

Naujo kokteilio "Titaniko sugrįžimas" paruošimas:
* 100 gr atšaldytos degtinės, kuri simbolizuoja šaltąjį Atlanto vandenyną
* 100 gr pieno - rūkas virš žvarbaus vandens
* ledukas, tai ledkalnis pražudęs garsųjį laivą
* didelis raugintas agurkas - pats laivas, o sėklos - keleiviai.
Gerti reikia vienu ypu. Skubiai užkąsti...
Po 15-30 min Titanikas sugrįžta, o keleiviai nenukentėję!

http://ping.fm/bwikl

Pozityviai negatyvu

Pora pozityviai negatyvių dalykų:
- Jūs užsimanėte pasimylėti su žmona, tačiau jai tą dieną skauda galvą... TAIP JAI IR REIKIA!
- Jums 29 metai, o jūs vis dar nekaltas... GREITAI BUS JUBILIEJUS!

http://ping.fm/vESNX

Rubiko kubas

Daltonikas Jonas yra įsitikinęs, kad Rubiko kubą jis "surenka" per 10 sekundžių.

http://ping.fm/ra4XW

2011-09-21

Už velionį!

Ligoninė. Operacinė. Vyksta itin sudėtinga širdies operacija:
- Sesele, švirkštą.
- Tamponą... dar tamponą... dar...
- Pincetą... dar vieną...
- Sesele, spirito... dar spirito... visiems spirito... išgerkime už velionį!

http://ping.fm/ncs1w

Vaistai

- Šiuos vaistus jums reikia vartoti iki gyvenimo pabaigos.
- Bet, daktare, recepte parašyta, kad vartoti reikia du mėnesius.
- Tai aš taip ir sakiau...

http://ping.fm/fjTca

Erdvėlaikio kontinuumas

Moteris priekabiam vyriškiui:
- Gerbiamasis, man kyla įtarimas, jog jūs šiek tiek pažeidėte leidžiamas erdvėlaikio kontinuumo ribas...
- Ką???
- Rankas patrauk, ožy!!!

http://ping.fm/BYDTX

Tiksli kopija

- Tamsta praeivi, pirkite šį laikrodį. Tai tiksli šveicariško laikrodžio kopija!
- Ok, perku. Štai jums tikslios JAV dolerių kopijos.

http://ping.fm/iyXen

Beisbolo lazdos

Marketologai visiškai pasimetę:
Lietuvoje beisbolas nėra pati populiariausia sporto šaka, bet beisbolo lazdų pardavimas vis auga ir auga.

http://ping.fm/8zbZ6

Nemirtingas

- Jums dviejose vietose lūžo ranka.
- Daktare, aš mirsiu?
- Na, ką jūs... Jūs greit pasveiksite.
- Daktare, tai aš - nemirtingas?

http://ping.fm/6SUAF

2011-09-20

Blondinė ir širšė

Atbėga blondinė pas daktarą:
- Daktarėli, padėkite! Man širšė įgėlė!
- Nieko, nieko... Pakentėkite. Tuoj patepsiu tepaliuku.
- Bet kaip jūs tą širšę pagausite? Ji turbūt jau kažkur nuskrido.
- Jūs mane ne taip supratote. Aš patepsiu tą vietą, kur širšė jums įgėlė.
- A-a-a... Labai graži vieta - centriniame parke, po medžiu, ant suoliuko...
- Jūs tikra kvailė! Aš jums sugeltą kūno vietą patepsiu ir viskas praeis.
- Taip ir reikėjo sakyti iš karto, daktare. Širšė man į ausį įgėlė. Dabar ji tiesiog dega ir tvinkčioja...
- Kuri?
- O iš kur man žinoti??? Tos širšės visos vienodos!

http://ping.fm/LrYP9

Studentas ir žvejas

Eina studentas (S) krantine, mato žveją (Ž). Nutarė prieiti, pakalbinti. Iš anksto apmąsto dialogo scenarijus.
1) S: Kaip reikaliukai? Ž: Gerai. S: Kimba? Ž: Puikiai! S: Šaunu. Iki.
2) S: Kaip reikaliukai? Ž: Šūdinai. S: Nekimba? Ž: Visiškai! S: Na, gal vėliau pasiseks. Iki.
Pasiruošęs S prieina, klausia:
- Kaip reikalai?
- Eik na***! - atšauna Ž.
- O ką?.. Irgi variantas... - pagalvoja S.

http://ping.fm/5cLRd

Klaida

- Mergina, jūs mane klaidingai supratote. Aš, gi, kiekvienai nesisiūlau...
- Jaunuoli, jūs tik neįsižeiskite! Aš irgi ne kiekvienam atsakau "ne".

http://ping.fm/qCW1n

Atostogų prašymas

Ištraukos ir prašymo:
"Kaip jūs visi mane ... "
Nubraukta.
"Eikit jūs visi ... "
Nubraukta.
"Prašau išleisti mane kasmetinių atostogų."

http://ping.fm/p7bch

Skalbiniai

Kalbasi dvi kaimynės:
- Brangioji kaimyne, kodėl tu taip keistai į mane žiūri kai aš balkone skalbinius džiaustau? Pati juk irgi tą patį darai!
- Taip. Aš irgi džiaustau skalbinius balkone. Skirtumas tik tas, kad aš prieš tai juos dar ir išskalbiu.

http://ping.fm/KfvQH

Skirtumas

- Jonai, ar tu žinai kuo tu skiriesi nuo didedės krūvos mėšlo?
- Na, ne. Nežinau.
- Va, va... Ir aš nežinau!

http://ping.fm/1wWYf

2011-09-19

Krokodilai

Mažylis krokodiliukas klausia tėčio krokodilo:
- Tėveli, o aš kada nors turėsiu daug daug daug pinigų?
- Žinoma, sūnau!
- Kada?
- Iš karto po to kai pavirsi į piniginę.

http://ping.fm/HvQc5

Blondinių žaidimai

Dvi blondinės žaidžia žaidimą "atspėk žodį". Viena užduoda klausimą:
- Mokslininkas, kuriam ant galvos nukrito obuolys?
- Hmmm... Einšteinas!
- Taip!!!

http://ping.fm/daLmH

Optimistas

Daktaras klausia paciento:
- Kiek jums metų?
- Na, šią vasarą bus 35...
- Oho-ho kokie mes optimistai!

http://ping.fm/I7dDf

Užsienietiškas filmas

- Brangusis, o tu žinai, kad jaunystėje man teko nusifilmuoti užsienietiškame filme?
- Oho, aš net nenutuokiau, kad tu moki kažkokią užsienio kalbą!
- Menkniekis! Tai visiškai nebuvo sudėtinga. Vaidinau vieną iš pagrindinių vaidmenų, bet visas mano tekstas buvo viena vienintelė frazė "Ya, ya! Das ist fantastisch!!!"

http://ping.fm/JrBPo

Dramblys

Iš zoosodo pabėgo dramblys. Į policijos nuovadą skambina gretimo nuosavų namų kvartalo gyventojas:
- Laba diena! Atsiprašau, kad trukdau, bet pas mane ant pievelės vaikšto gigantiška pelė. Savo uodega ji rauna žolę ir... Na, šiaip aš esu trumparegis ir nelabai gerai matau, bet jūs nepatikėsite kur ta pelė nurautą žolę deda!

http://ping.fm/PqVaB

Nosis

- Daktare, tai kas nutiko mano nosiai?
- Na, pas jus hemorojus.
- Kaip tai hemorojus? Ant veido?!
- Oi, čia, pasirodo, jūsų veidas...

http://ping.fm/F53u7

2011-09-16

Pavardė

Ateina žydelis į pasų poskyrį. Prašo parodyti prašymo dėl pavardės keitimo pavyzdį. Darbuotoja šmaikštaudama klausia:
- Tai ką, kreditų našta slegia? Slapstomės?
- Ne-e-e. Paprasčiausia labai pigiai nusipirkau dėvėtą antkapį.

http://ping.fm/RCJMo

Toli pasiuntė

Susitinka dvi draugės. Viena kitai verkdama pasakoja:
- Susipykau su savo vaikinu... Jis mane na*** pasiuntė!
- Šit kaip?! O kas tau pasakė, kad "na***" yra pas mane?

http://ping.fm/snRze

Merginos telefonas

Susitinka du narkomanai:
- Vakar su mergina susipažinau.
- Oho, telefoną davė?
- Kam man tas telefonas? Aš televizorių pasiėmiau.

http://ping.fm/0CaUW

Krizė

2009-ieji. Vidurnaktis. Finansų ministro Šemetos namuose skamba telefonas. Užsimiegojęs ministras lėtai pakelia ragelį:
- Klausau...
- Sveikas, čia Andrius skambina. Greit atsakyk man: plėšri žuvis, gyvenanti Amazonėje, 8 raidės, antroji raidė - "i".
- Gerbiamas premjere, 02 val. nakties... visi normalūs žmonės senai miega...
- Nieko sau!.. Tik pamanykite!.. Visoje šalyje krizė, o jis sau MIEGA!!!

http://ping.fm/IvDqj

Žvakutė

- Na, tamsta paciente, dabar jums darysime klizmą, o po to ir žvakutę "statysime".
- Daktare, o gal nereikia, a? Man ir taip žvakidę skauda.

http://ping.fm/Iz2es

Etatų mažinimas

Sklinda gandas, kad kai kurios mažesnės avialinijų kompanijos dėl krizės iš darbo planuoja atleisti dalį autopilotų.

http://ping.fm/i2RhW

2011-09-15

Rotveileris ar pudelis?

Armėnų radijo klausia:
- Koks skirtumas tarp rotveilerio ir pudelio?
Armėnų radijas atsako:
- Jei rotveileris pradėjo dulkinti jūsų koją - geriau leisti jam pabaigti.

http://ping.fm/x6ftx

1 : 0

Buvo du draugai. Rytas. Vienas iš jų skaudančia galva atsikelia po pašėlusio vakaro. Draugas jam skambina ir sako:
- 1 : 0.
- Ta prasme?..
- Na, kol tu girtas miegojai aš tavimi "pasinaudojau"...
Praėjo kažkiek laiko. Dar po sekančio vakarėlio pirmasis draugas skambina antram:
- 1 : 1.
- Ei! Bet juk aš tik pajuokavau!
- Hmmm... tada 0 : 1...

http://ping.fm/Y07ld

Kojinės

- Brangusis, o kodėl staiga tu pradėjai plauti savo kojines?
- Kodėl, kodėl? Man sunku užmigti prie šviesos.

http://ping.fm/b1jxm

Traškučiai

- Ar žinai kaip tolimųjų reisų sunkvežimių vairuotojai vadina dviratininkus?
- Ne.
- Traškučiais.

http://ping.fm/zMsYm

Tigras

Pas zoosodo direktorių ateina lankytojas ir skundžiasi:
- Kodėl pas jus tigras narve visas iki ausų šūdinas?
- Na, tikrasis tigras serga ir dabar yra išvežtas į veterinarijos kliniką. Mes perrengėme tigru sargą ir sukeitėme juos vietomis.
- Gerai, bet kodėl jis visas šūdinas?
- Antrasis tigras narve, gi, tikras...

http://ping.fm/ttmm6

Dėstytojų prietarai

Valgykloje prie to pačio staliuko pietauja du dėstytojai. Vienam iš jų netyčia ant žemės nukrenta peilis:
- O! Jei tikėti liaudies išmintimi, tai kažkas pas mane ateis.
- Peilis bukas?
- Visiškai.
- Vadinasi pas jus egzamino perlaikymui ateis studentas.

http://ping.fm/aIEnf

2011-09-14

Duoti ar imti?

- Mano tėvelis sako, kad visada maloniau duoti nei imti.
- Turbūt tavo tėvelis yra pastorius?
- Ne, jis boksininkas.

http://ping.fm/EBTvH

Uranas

Praturtintas uranas pamatė kaip Rusijoje gyvena kai kurie oligarchai ir suprato, kad nėra jis toks turtingas kaip anksčiau galvojo...

http://ping.fm/tSxaF

Švari sąžinė

Jei jūsų sąžinė švari, tai kreipkitės į medikus dėl sklerozės.

http://ping.fm/y6OrY

Kaimyną į teismą

- Jus kaimynas padavė į teismą už asmens ir orumo įžeidimą nes palyginote jį su asilu.
- Atsiprašau, o kuris iš jų, asilas ar kaimynas, liko nepatenkintas?

http://ping.fm/kUBrH

Gėjų kivirčas

Koliojasi du gėjai:
- Tu - idiotas!
- Pats toks, ožį neraliuotas!
- Išsigimėli prakeiktas!
- Žinai, pabučiuok tu man į subinę!
- Aha! Tai vis dėlto tu man siūlai taikytis, pupuli?..

http://ping.fm/Yxicv

Sraigė ant vėžlio

- O, viešpatie!.. Čia tai bent! Oho-o-o!.. Je-e-e!.. - šaukė sraigė sėdėdama ant ropojančio vėžlio nugaros.

http://ping.fm/LI6vP

2011-09-13

Begemotas

Sėdi begemotas prūde ir leidžia burbuliukus. Prie jo prieina kitas begemotas:
- Eime į gretimą pelkę varlių subinėmis traiškyti.
- Na taip! Štai mesiu viską ir imsiu nei iš šio, nei iš to nesąmonėmis užsiiminėti!

http://ping.fm/bUcao

Romantikas

Sėdi vedusi porelė ant ežero kranto. Horizonte leidžiasi saulė, veidrodiniame ežero vandenyje elegantiškai plaukioja gulbės, čiulba paukščiai, žydi gėlės. Žodžiu, neišpasakytas grožis.
Pagautas tos romantiškos nuotaikos vyras giliai atsidūsta, tviskančiomis akimis pažiūri į žmoną ir sako:
- Brangioji, o gal skiriamės?..

http://ping.fm/VFaPJ

Pirmoji naktis

Po savo vestuvių jaunuolis ateina į darbą. Bendradarbiai klausia:
- Na, ir kaip pavyko pirmoji vedybinė naktis?
- Net nepamenu! Sąmonę praradau vos tik ji nusivalė makiažą.

http://ping.fm/fCD8b

Ilgaamžis diktatorius

Hugo Chavezas Fideliui Kastro padovanojo ilgaamžį Galapago jūrinį driežą. Fidelis klausia:
- Koks gražus gyvūnas! O kiek laiko gyvena?
- Apie 400 metų.
- Va, va! Čia visada taip būna su tais naminiais gyvūnėliais - tik spėji pamilti ir priprasti, o jie ima ir numiršta tau ant rankų...

http://ping.fm/Pn8ky

Kaip tapti sysadminu?

Darbdavių tarpe sklando toks gandas, kad įmonės sysadminu gali tapti tik tas žmogus, kuriam įkando kitas sysadminas.

http://ping.fm/2eHLF

Prezervatyvai

Kalbasi du draugai:
- Klausyk, tu nerūkai, bet pakelį cigarečių nuolat su savimi nešiojiesi. Kodėl?
- Na, supranti, čia tuo atveju jei kas nors tamsiame skersgatvyje paprašys parūkyti. Tarp kita ko, tu - impotentas, tai kam su savimi visada nešiojiesi pakelį prezervatyvų?
- Taip pat kaip ir tu... Jeigu staiga tamsiame skersgatvyje koks nors py***as prisikabins...

http://ping.fm/qD24G

2011-09-12

Buhalteris ir liemenėlė

Armėnų radijo klausia:
- Ką bendro turi buhalteris ir liemenėlė?
Armėnų radijas atsako:
- Tiek buhalteris, tiek liemenėlė gali slėpti tai, ko geriau nerodyti, ir rodyti tai, ko iš tikrųjų nėra.

http://ping.fm/Z01nk

Į restoraną

Vaikinas sako savo merginai:
- Eime su manim į restoraną!
- Ne, tu mane šiandien įžeidei.
- Būk gerutė. Eime į restoraną.
- Paskiau NE! Atstok! Eik vienas!
- Vienas aš eiti negaliu... Pinigų neturiu.

http://ping.fm/eqbov

Čepajevas aria

Šliaužia į žvalgybą Anka, jai iš paskos - Čepajevas, o už šio - Petka. Čepajevas vis kamantinėja:
- Anka, tu kartais baleto nešokai?
- Ne, o ką?
- Labai jau gražios tavo kojos... Anka, tu gimnastika neužsiiminėjai?
- Ne, o ką?
- Labai jau figūra tavo graži...
Pabodo Petkai klausytis nesąmonių:
- Drauge Čepajevai, o jūs artoju buvote?
- Ne, o ką?
- Labai jau gilią vagą šliauždamas paliekate...

http://ping.fm/UT0kT

Varlė ar šikšnosparnis

Susitiko kartą caraitis Ivanas ir Betmanas. Susitiko, pamilo vienas kitą ir susituokė. O ką? Ivanui didelio skirtumo nėra - varlė... šikšnosparnis...

http://ping.fm/esPJb

Suvalkiečiai ir krizė

- Kaip krizė įtakojo suvalkiečių elgesį?
- Beveik niekaip. Dabar jie tiesiog dažniau vaikšto į svečius.

http://ping.fm/uSNCc

Išdavikas

JAV. Sėdi rusų žvalgas ir amerikiečių agentas. Rusas klausia:
- Klausyk, štai aš tau slaptą informaciją išdaviau. Taip išeina, kad aš šnipas?
Amerikonas atsako:
- Na, ne... Šnipas esu aš, o tu - tiesiog išdavikas.

http://ping.fm/iEYf9

2011-09-09

Gudrus airis

Sėdi trys anglai aludėje. Į vidų įeina airis ir atsisėda prie gretimo stalelio. Vienas iš anglų sako:
- Žiūrėkit kaip dabar išdursiu tą airį.
Prieina prie kaimyno ir sako:
- Įsivaizduoji, jūsų Šv. Patrikas buvo gėjus!
- Rimtai? Hmmm... Šito nežinojau.
Grįžta anglas pas draugus murmėdamas:
- Ne, čia kažkoks keistas airis.
Antrasis anglas užtikrintai:
- Einu pabandysiu aš išdurti tą kvailį!
Prieina prie kaimyninio stalelio ir sako:
- Ei tu! Tas jūsų Šv. Patrikas buvo transvestitas!
- Jo? Nieko sau!
Grįžta anglas pas draugus pasimetęs:
- Ne, čia gal net ne airis?..
Paskutinis iš trijulės pašoka iš savo vietos ir per dantis iškošia airiui į veidą:
- Žinai ką? Tas jūsų Šv. Patrikas buvo grynakraujis anglas!
- A-a-a... tai štai ką tavo kolegos turėjo omenyje? - nusibraukdamas alaus putą nuo lupų ramiai atsako airis.

http://ping.fm/XuCHM

Trise autobuse

Du pakankamai išgėrę vyriškiai sustabdo taksi:
- Vairuotojau, trise už 10 litų iki traukinių stoties nuvažiuotumėme?
- Na, taip. Bet juk jūs tik dviese esate...
- Oho! - sako vienas iš vyriškių atsisukdamas į savo draugą, - vairuotojas sako, kad su mumis nevažiuos!

http://ping.fm/O2cXu

Į kariuomenę neisiu

- Ką gi, šauktini, eisite tarnauti kariuomenėn?
- Niekaip ne, tamsta karininke!
- Kaip suprast?
- Man sakė, kad autobusu nuveš!

http://ping.fm/MLtGF

Atsargumas ir bailumas

- Tėveli, o kaip galima atskirti atsargumą nuo bailumo?
- Labai paprastai, sūnau. Jei bijai tu, tai yra atsargumas, jei bijo kiti - bailumas.

http://ping.fm/CfFxP

Robinzonui nesiseka

Pirmoji Robinzono, paplūdymyje pamačiusio žmogaus pėdsakus, mintis:
- O gal tai moteris?
Pirmoji Robinzono, pamačiusio, jog tos pėdos priklauso Penktadieniui, mintis:
- Ką jau bepadarysi?.. Kai nesiseka, tai nesiseka...

http://ping.fm/PJJpA

Naujas rusiškas automobilis

Rusijos automobilių gamintojas VAZ ruošiasi pradėti gaminti naują lengvąjį automobilį, kuris bus net 15% geriau negu nieko.

http://www.izmaelis.com/2011_09_09_archive.html

2011-09-08

Gyvasis kampelis

Armėnų radijo klausia:
- Kaip kapinėse vadinasi ta vieta, kur stovi sargo būdelė?
Armėnų radijas atsako:
- Gyvasis kampelis.

http://ping.fm/NGJKy

Jubiliejus

Geras buvo jubiliejus. Sieninis laikrodis iš pradžių išmušė 12 val., o po to Jonui dantis.

http://ping.fm/kcFiz

Šeima

- O štai mano žmona tiesiog puikiai gamina valgį, galva jai niekada neskauda, krepšinį žiūrėti ir su manim alų gerti niekada neatsisako, o į žvejybą...
- Ta-a-aip, pas jus pyd***stus viskas kažkaip kaip "per subinę"...

http://ping.fm/53zLv

Valujevas

N. Valujevą apkaltino rasizmu.
Yra net video medžiaga, kur nufilmuota kaip jis smurtauja prieš juodaodžius.

http://ping.fm/sbIUn

Gyvenimo pagreitis

Jei jūsų gyvenimas įgavo naują pagreitį, tai neverta itin džiūgauti - gali būti, kad jis rieda prarajos link.

http://ping.fm/0QPzK

Nėščioji autobuse

Autobusu važiuojanti jauna mergina pamato sėdintį vyriškį ir sako:
- Ach, leiskite besilaukiančiai moteriai atsisėsti...
Vyriškis atsistoja, gerai įsižiūri - lyg ir ne nėščia toji mergina.
- Atsiprašau, o kuri nėštumo stadija?
- Maždaug apie 30 minučių, bet aš taip pavargau, taip pavargau...

http://ping.fm/iStjB

2011-09-07

Angliška arbata

Grįžta emigrantas iš Anglijos ir pasakoja susirinkusiems giminaičiams:
- Žinote, gyvendamas ten aš supratau kodėl tikri anglai taip mėgsta arbatą...
- Kodėl?
- O jūs jų kavos paragaukite!

http://ping.fm/5aMhC

Regėjimas

- Jei valgai bandelę su mėlynėmis - regėjimas bus 100%!
- Na, tada jau geriau valgyti su grybais - bus 150%!
- Kaip suprast?
- Matysi tai, ko nėra...

http://www.izmaelis.com/2011_09_07_archive.html

Ligonis

- Kodėl jūs nedalyvavote vakarykštėje paskaitoje?
- Sirgau.
- Hm... suprantu. Tikrai pateisinama priežastis. O galite pasakyti už kurią komandą?

http://ping.fm/sGgHe

Tualetinis popierius

Naujas tualetinis popierius su jodu ir kalciu!
Dabar jūsų užpakalis bus stiprus ir protingas!

http://ping.fm/Ay7q3

Žmonos nuotrauka

Piniginėje nešiojama žmonos nuotrauka vyrams primena apie tai, kad jos vietoje galėjo būti daugiau pinigų.

http://ping.fm/hMtjq

Svetainės

Amerikietiška internetinė diskusijų svetainė. Užduodi klausimą, gauni atsakymą.
Žydiška internetinė diskusijų svetainė. Užduodi klausimą, gauni klausimą.
Rusiška internetinė diskusijų svetainė. Užduoti klausimą, iš tavęs visi juokiasi ir aiškina koks tu nevykėlis.

http://ping.fm/VWTVW

2011-09-06

Žadintuvas

00:00val. skambutis į policijos nuovadą:
- Labas vakahras. Čia hRabinovičius skambina. Ahr galite pasakyti kiek valandų?
- 12 val. nakties...
Po penkių minučių vėl pasigirsta skambutis:
- Labas vakahras. Čia hRabinovičius skambina. Ahr galite pasakyti kiek valandų?
- Bet jūs, gi, ką tik skambinote!
- Taip, bet jau kažkiek laiko phraėjo, o man būtina žinoti kiek dabahr laiko.
- 12 val. 5 min. nakties...
Po penkių minučių vėl skambutis:
- Labas vakahras. Čia hRabinovičius skambina. Ahr galite pasakyti kiek valandų?
- #%^%#%%^!!! Vardan dievo meilės... Atvažiuokite ir atsiimkite tą savo konfiskuotą žadintuvą!

http://bit.ly/pkUOwP

Vienuolyne

Moterų vienuolynas. Vyresnioji vienuolė aiškina savo seserims:
- Kas iš jūsų matė vyriškąją "gėdą"? Koplytėlėje yra indas su šventu vandeniu - pašlakstykite akis! Kas čiupinėjo - rankas!
Kažkas iš susirinkusio būrelio klausia:
- O galima burna pirmiau išskalauti kol kas nors šiknos neišsiplovė?!

http://ping.fm/ndzoy

Galimybė

Kai vyrui ilgą laiką uždrausta galimybė mėgautis seksu, tai jis pradeda visur aplink matyti nuogas, bet apsirengusias moteris.

http://ping.fm/GNYXK

Sargas - kanibalas

Sargas-kanibalas prieš valgį į aukas šaudydavo druska užtaisytu šautuvu.

http://ping.fm/RH5Zr

Genų inžinerija

Genų inžinerijoje žengtas milžiniškas žingsnis!
Pirmą kartą pavyko sukryžminti gyvūną ir augalą. Gavosi silkė su svogūnais.

http://ping.fm/6BzCH

Bausmė

Teisėjas klausia kaltinamojo:
- Kaltinamasis, ar jūs užmušėte pilietį V.K.?
- Ne, jūsų šviesybe.
- Advokate, ar jūsų ginamasis žino, kad už melagingus parodymus taip pat gresia bausmė?
- Žinoma! Ir ji yra kur kas mažesnė nei bausmė už žmogžudystę.

http://ping.fm/cPSCy

2011-09-05

Netvarkingi vyrai

Žmonos vyrus keikia dėl netvarkos todėl, kad niekada negali rasti jų piniginių visada vienoje ir toje pačioje vietoje.

http://ping.fm/OVoDr

Blondinės vestuvės

Skambina tėvai blondinei ir klausia:
- Dukrele, kodėl tu mūsų, savo tėvų nepakvietei į vestuves?
- O jūs manęs į savąsias irgi nekvietėte! - atkerta blondinė.

http://ping.fm/6o7nd

Nemyli

- Tu manęs visiškai nemyli!
- Kodėl taip iš karto "visiškai"?

http://ping.fm/5frGu

Groti pianinu

Susitinka dvi žydaitės. Viena kitai sako:
- Aš vakar buvau pas Moišę svečiuose.
- Taip? O ką jūs ten veikėte?
- Aš visą dieną ghrojau pianinu.
- Aha, aš ihrgi velniškai nemėgstu tos šeimynėlės!

http://ping.fm/2FcNz

Darbas

Personalo skyriaus vadybininkas:
- Nuo kada jūs dirbate mūsų įmonėje?
- Nuo to laiko, kai pagrasino, jog atleis...

http://ping.fm/x23Yo

IP adresas

- Koks tavo IP?
- Na, už tavo tai tikrai ne ką mažesnis, bl**!

http://ping.fm/QT7fX

2011-09-02

Tatuiruotė

Atėjo giltinė į tatuiruočių saloną ir sako:
- Parašykite štai čia ant rankos "Minedas".
- Ką, prisiekusi gerbėja būsite?
- Na ne, tiesiog šiaip... nesinori užmiršti.

http://ping.fm/bTkUi

Į mokyklą

Jonukas mokyklą lankyti pradėjo labai anksti... rugsėjo 15-ąją.

http://ping.fm/618sr

Pakelti taurę

- Mielas jubiliate, leiskite mums visiems pakelti taurę už jus...
- N-n-nereikia... Taurę aš-š dar pa-pats pakelti galiu!

http://ping.fm/vOpDa

Sąžinė

Sąžinė - kaip žiurkėnas. Arba miega, arba graužia.

http://ping.fm/e35Wa

Užkanda

- Va, suvalgyk marinuotą agurkėlį už tėvelį.
Tyla ir čepsėjimas.
- Va, kotletas už mamytę.
Tyla ir čepsėjimas.
- Va, skani bulvytė už močiutę.
- Bl**, tėvai, man jau 30 metų, o tu kaip mažam vaikui viską man kiši!
- Nešauk ant tėvo! Aš žinau, kad tau jau 30, o taip pat žinau, kad tu taip ir neišmokai išgėręs užkąsti!

http://ping.fm/VObwb

Internetas

Skambina klientas interneto paslaugų tiekėjo pagalbos linijon:
- Laba diena, ar galima padaryti taip, kad pas mane nuo 22:00val. iki 05:00val. neveiktų internetas? Labai jau miego norisi!..

http://ping.fm/5Qbae

2011-09-01

Žydas bare

Užeina žydelis į barą ir užsisako pigiausios degtinės butelį. Padavėjas atneša degtinės butelį. Klientas sėdi 5 minutes, bet negeria. Vėl pasikviečia
oficiantą ir prašo nunešti degtinę ir atnešti brangiausio konjako. Oficiantas išpildo šį prašymą. Žydelis pasigardžiuodamas išgeria konjaką, apsirengia paltą, užsideda
skrybėlę ir svirduliuoja išėjimo link. Padavėjas vejasi ir šaukia:
- Tamsta, jūs nesusimokėjote už konjaką!
- Bet aš jums mainais už konjaką degtinę atidaviau...
- Na, jūs ir už degtinę nemokėjote.
- Bet aš jos ir negėriau!

http://ping.fm/RHf4k

Skambutis į VMI

Krizės tema:
- Alio! Čia į VMI pataikiau?
- Taip.
- Mano kaimynas kažką valgo!
- Supratome, tuoj atvažiuojam.

http://ping.fm/cr50N

Šūkiai

Prieš mirtį amerikietis sušunka:
- Už prezidentą! Už demokratiją!
Prieš mirtį prancūzas sušunka:
- Sudiev, puikiosios damos, aš jus visas mylėjau!
Prieš mirtį rusas sušunka:
- Bl**, p**dec!
Ir kaip visada jis būna teisiausias.

http://ping.fm/mzpRY

Myli ausimis

Katinai morčiaus metu taip klaikiai kaukia todėl, kad katės juos myli ausimis.

http://ping.fm/u91h0

Senelis

Teismas. Kaltinamasis - 85 metų senelis.
- Kaltinamasis, šių metų kovo 12-ąją 20 val. parke jūs išprievartavote studentę P., 21 val. viename iš priemiesčio rajonų jūs užpuolėte pardavėją Z., o 22 val.
netoli oro uosto išprievartavote muitinės darbuotoją V. Paaiškinkite, kaip jums tai pavyko, ir kaip jūsų amžiuje tai yra įmanoma.
- Na, nieko čia stebuklingo nėra... Aš turiu dviratį!..

http://ping.fm/XbWBB

Sofa

Prie daugiabučio namo laiptinės įėjimo susitinka dvi kaimynės. Viena iš jų šiukšlių konteinerių link tempia sofą:
- Kodėl gerą daiktą išmeti?
- Ai... aš savo vyrui neištikima ant šios sofos buvau...
- Brangioji, jeigu aš atsikratyčiau kiekvieno daikto, ant kurio aš buvau neištikima savo vyrui, tai mūsų namuose liktų vien tik šviestuvai! Nors ne, buvo kartą pas mane toks keistuolis...

http://ping.fm/3NorM