Į kariuomenę neisiu

2011-09-09

Į kariuomenę neisiu

- Ką gi, šauktini, eisite tarnauti kariuomenėn?
- Niekaip ne, tamsta karininke!
- Kaip suprast?
- Man sakė, kad autobusu nuveš!

http://ping.fm/MLtGF

No comments: