2011-08-11

Krizė Estijoje

Ekonominė krizė Estijoje prasidės kažkur apie 2020 metus.

http://ping.fm/Kbnl6

Susidomėjimas

Su nepailstančiu susidomėjimu vyrai gali žiūrėti į du daiktus - moters krūtinę.

http://ping.fm/HOnTY

Pirmūnas

- Sūnau, būdamas tavo amžiaus Napoleonas buvo pirmūnas ir mokėsi geriausia visoje klasėje!
- O būdamas tavo, mielas tėveli, jis jau buvo imperatoriumi!

http://ping.fm/FWWe8

Lėktuve

Iš vieno Izraelio oro uosto pakilusiame lėktuve praėjus 15 minučių po skrydžio pradžios stiuardesė skundžiasi kapitonui:
- Tarp keleivių atsirado teroristas! Negana to jis dar ir norintiems išsigelbėti parašiutus pardavinėja...

http://ping.fm/y5hZd

Išbandymas teisininkui

Geriausia užduotis naujam įmonės teisininkui bandomuoju laikotarpiu - nepažeidžiant įstatymų atleisti iš darbo senąjį teisininką.

http://ping.fm/7qxSu

Dėdė davė saldainių

Grįžta vyras iš komandiruotės ir, norėdamas patikrinti ar jo žmona buvo jam ištikima, klausia savo penkiamečio sūnaus:
- Dėdė atėjęs buvo?
- Ne.
- Saldainių davė?
- Taip!

http://ping.fm/83vy0