Pirmūnas

2011-08-11

Pirmūnas

- Sūnau, būdamas tavo amžiaus Napoleonas buvo pirmūnas ir mokėsi geriausia visoje klasėje!
- O būdamas tavo, mielas tėveli, jis jau buvo imperatoriumi!

http://ping.fm/FWWe8

No comments: