2012-09-07

Sargas


Įsimylėjęs sargas persūdė obuolius vogusio berniūkščio užpakalį.

http://goo.gl/xIi9D


Kosulys


Daktaras:
- Girdžiu šiandien jau gražiau kosite.
Ligonis:
- Taip, daktare, ne veltui visą savaitę repetuoju.

http://goo.gl/xIi9D


Demokratija


Demokratija sugalvota taip, kad žmogus jaustų, jog kovoja prieš valdžią, o valdžia - ne.

http://goo.gl/xIi9D


Nosis


- Kokia didelė šakelė! - sušuko tėtė Karlas, žiūrėdamas į malką. - Iš jos gausis puiki nosis!
- Senas pirdžius... - pagalvojo malka.

http://goo.gl/xIi9D


Sveikata


Įdėmiai stebint savo sveikatą galima pamatyti kur link ji nueina.

http://goo.gl/xIi9D


Tokia


- Žinai, ji tokia... tokia...
- Kokia "tokia"?
- Na, kai pamačiau ją pirmą kartą, tai kelnėse iš karto ankšta pasidarė.
- Iš priekio ar iš galo?

http://goo.gl/xIi9D