Nosis

2012-09-07

Nosis


- Kokia didelė šakelė! - sušuko tėtė Karlas, žiūrėdamas į malką. - Iš jos gausis puiki nosis!
- Senas pirdžius... - pagalvojo malka.

http://goo.gl/xIi9D


No comments: