2011-07-29

Gena ir Kūlverstukas

Kūlverstukas pasakoja vienam iš pionierių:
- Žinai, grįžtu aš kartą namo, žiūriu Gena apsirengęs moteriška suknele.
Pionierius pasimetęs:
- Ir ką tu jam pasakei?
- Kaip tai ką? Sakau, "ei, Žalias, tu čia ką išsi3.14sinėji?"
- Na, na...
- O tas krokodilas ir sako "ne toks aš ir žalias, pupuli!"

http://ping.fm/GejnU

Santechnikas

- Pas jus vandens čiaupas varva?
- Ne.
- O čia Jonaičių butas?
- Ne. Jonaičiai anksčiau čia gyveno, bet prieš pusę metų persikraustė kitur.
- Na ir žmonės - santechniką iškviečia, o patys kažkur išvažiuoja...

http://ping.fm/7XX3d

Kinietis New Yorke

Kiniečio klausia:
- Tai ar patiko tau New York'as?
- Labai patiko! Švaru, ramu, žmonių mažai...

http://ping.fm/OdJAm

Lotynų kalba

Per lotynų kalbos pamokas medicinos universiteto auditorijoje kursą kartojantis studentas Petraitis netyčia iškvietė šėtoną.

http://ping.fm/fsauZ

Buhalteriai apie krizę

Susitinka du buhalteriai:
- Ar tu supranti kas dabar per krizę vyksta?
Tas atsako:
- Na, aš tau galiu paaiškinti...
Pirmasis:
- Aš pats galiu paaiškinti! Bet tu supranti ar ne?

http://ping.fm/4q06a

Striptizas

Kai kurie žmonės pirmąjį striptizą pamato dar vaikų darželyje.
Tikėkimės, kad senelių namuose paskutiniųjų striptizo seansų nebūna.

http://ping.fm/EXTpn