2012-02-03

Katinas

Ant jūros kranto apsikabinusi nušiurusį katiną ir suskilusią geldą sėdi varginga senutė. Staiga banga į krantą išmeta auksinę žuvelę. Šokinėdama ant smėlio ji prašo:
- Senele, paleisk mane atgal. Aš bet kokius tris tavo norus išpildysiu.
Senolė akimirkai susimąsto ir paleisdama auksinę žuvelę į vandenį taria:
- Noriu, kad ši gelda pavirstų vila ant jūros kranto, noriu turėti daug daug pinigų ir noriu, kad šis katinas taptų aukštu, jaunu, augalotu vyriškiu!
Norai išsipildė, žuvelė plaukia gilyn į jūrą. Dėkodama senelė skarele moja jai pavymui. Staiga pajaučia kažkieno sunkią ranką ant savo peties ir atsisuka:
- Tai ką, sena ragana, atsimeni kaip mane kastruoti liepei? - klausia raumeningas jaunuolis.

http://ping.fm/fG9MU

Keptuve per galvą

Pro buto duris vėlai vakare įgriūna girtas namų šeimininkas. Žmona išlekia iš virtuvės ir kad pradės keptuve vanoti vyrui per galvą. Šis vos vos apversdamas liežuvį pralemena:
- T-s-s! Brangioji, t-taip stipriai per galvą nedaužyk, vaikus prikelsi!

http://ping.fm/WtTwH

Grąža

Pokalbis parduotuvėje:
- Atsiprašau, bet jūs man grąžos neatidavėte.
- Atleidžiu...

http://ping.fm/cZLtw

Iki galo

- Manau, kad sprendžiant šią problemą, tau reikia eiti iki galo! - sako vienas įmonės vadybininkas kitam.
- Oho! Senokai manęs niekas taip mandagiai na***i nebuvo pasiuntęs... - pastebi jo pašnekovas.

http://ping.fm/OIJkj

Pasaulio pabaiga

Diskutuoja du skeptikai:
- Ar tu tiki, kad 2012 m. gruodžio mėn. 21 d. ateis pasaulio pabaiga?
- Žinoma, tikiu, bet manau, kad ji, kaip ir visos prieš tai buvusios pasaulio pabaigos, praslinks nepastebėta.

http://ping.fm/WWMNA

Išskirtiniai bruožai

Skelbimas prekybos centre:
Susirūpinęs tėvas ieško dingusios dešimtmetės dukros. Vardas - Onutė. Išskirtiniai bruožai dar neužaugo.

http://ping.fm/hKMJy