2011-01-24

Emo nori nusižudyti

Užeigoje prie bokalo alaus sėdi liūdnas emo. Prie jo atsisėda žvalus skustagalvis ir, nieko neklausęs, išgeria alų. Emo pradeda tyliai raudoti.
- Ko to bliauni kaip boba? - klausia jo plikis.
- Norėjau lįsti po traukiniu - atšaukė reisą, norėjau pasikarti - virvė nutrūko, norėjau nusinuodyti - atėjo kažkoks niekšas ir užnuodytą alų išgėrė...

http://goo.gl/7vlGE

Automobilis iki gyvenimo pabaigos

Mokslinis faktas. Bet kurio automobilio užteks iki gyvenimo pabaigos jei lakstysite juo pakankamai neapdairiai.

http://goo.gl/7vlGE

Šamas

Aštuonių metrų ilgio šamas, pagautas Pripetės upėje, tekančioje pro Černobylį, privertė žveją išpildyti tris jo norus.

http://goo.gl/7vlGE

Tarnaitė laukiasi

Verslininko žmona sako savo vyrui:
- Brangusis, mūsų vaikų auklė man pranešė, jog laukiasi!
- Neabejoju, jog ji meluoja, - griežtai atsikerta vyras. - Nėra tokio daktaro, kuris nėštumą vos po trijų dienų nustatytų.

http://goo.gl/7vlGE

Moters akys

Svarbiausia moteriai - ne krūtinė, o akys! Patikėkite, moteris be akių kur kas baisiau atrodo.

http://goo.gl/7vlGE

Kalėdinė staigmena

Sugalvojo žmogelis žmonai staigmeną. Atėjus Kalėdoms persirengė Seneliu ir beldžiasi į duris. Žmona atidaro.
- Na, Snieguole, eikš pas mane! - sušunka jis. Apsikabina, aistringai bučiuoja, nusineša į miegamąjį, karštai pamyli. Po visko nusiima barzdą, kostiumą.
- Aha, - su kartėliu balse sako žmona. - Tai vis dėl to, čia buvai tu!..

http://goo.gl/7vlGE