Emo nori nusižudyti

2011-01-24

Emo nori nusižudyti

Užeigoje prie bokalo alaus sėdi liūdnas emo. Prie jo atsisėda žvalus skustagalvis ir, nieko neklausęs, išgeria alų. Emo pradeda tyliai raudoti.
- Ko to bliauni kaip boba? - klausia jo plikis.
- Norėjau lįsti po traukiniu - atšaukė reisą, norėjau pasikarti - virvė nutrūko, norėjau nusinuodyti - atėjo kažkoks niekšas ir užnuodytą alų išgėrė...

http://goo.gl/7vlGE

No comments: