2012-08-13

Mašina

Reklama:
- Brangioji, tu - moteris, o ne indų plovimo mašina! Eik plauti grindų!
http://goo.gl/6txbj

Antikvaras

Vienoje pažinčių svetainėje moteris susirado, rodos, padorų vyriškį ir nuėjo su juo į pasimatymą. Sekančią dieną skambina savo draugei ir guodžiasi:
- Įsivaizduoji?! Jis atvažiavo 1928 metų laidos Mercedesu!
- Oho! Čia gi antikvaras. Turbūt jis pasakiškai turtingas.
- Aha, ir jis pirmas to automobilio savininkas!
http://goo.gl/6txbj

Skelbimas

Skelbimas zoosode: "Nemėtykite bananų į delfinų rezervuarą! Visų pirma - jie jų nevalgo, visų antra - išbadėjusios beždžionėlės šoka į vandenį ir nuskęsta."
http://goo.gl/6txbj

Futbolas

Kalbasi du rusai:
- Na, kaip futbolas?
- Taip pat kaip ir ledo ritulys...
http://goo.gl/6txbj

Išeitis

Siūlymas kaip išvengti kamščių didmiesčiuose - panaikinti draudimą vartoti alkoholį darbo metu darbo vietoje. Tada visi linksmai važinės autobusais.
http://goo.gl/6txbj

Pesimizmas

Ligoninė. Į chirurgo kabinetą įbėga seselė ir sako:
- Daktare, 6-oje palatoje gulinčiam ligoniui vis blogiau ir blogiau.
Gydytojas pradeda aiškinti seselei, jog taip pesimistiškai kalbėti nevalia bei pabrėžia:
- Reikia sakyti, kad ligoniui ATRODO, kad jam vis blogiau ir blogiau.
Sekančią dieną šaukdama atbėga ta pati seselė:
- Daktare, ligoniui iš 6-os palatos ATRODO, kad jis numirė.
http://goo.gl/6txbj