Pesimizmas

2012-08-13

Pesimizmas

Ligoninė. Į chirurgo kabinetą įbėga seselė ir sako:
- Daktare, 6-oje palatoje gulinčiam ligoniui vis blogiau ir blogiau.
Gydytojas pradeda aiškinti seselei, jog taip pesimistiškai kalbėti nevalia bei pabrėžia:
- Reikia sakyti, kad ligoniui ATRODO, kad jam vis blogiau ir blogiau.
Sekančią dieną šaukdama atbėga ta pati seselė:
- Daktare, ligoniui iš 6-os palatos ATRODO, kad jis numirė.
http://goo.gl/6txbj

No comments: