2012-01-12

Po operacijos

Po sudėtingos operacijos pacientas išleidžiamas toliau gydytis namo. Chirurgas jam pataria:
- Jokio tabako! Jokio alkoholio! Daug miegoti ir valgyti daug daržovių!
- Daktare, o kaip dėl sekso?
- Galima, bet tik su žmona. Susijaudinimas jūsų širdžiai - peilis!

http://ping.fm/fURrj

Rževskis puotoje

Iškilmių salėje pats pokylio įkarštis. Staiga atsilapoja pagrindinio įėjimo durys, pro jas, tempdamas virvę, įžengia Rževskis. Kitame virvės gale pririštas milžiniškas, baltas unitazas. Nutempęs klozetą į patį salės vidurį vyresnysis leitenantas nusimauna kelnes, patogiai įsitaiso ant "sosto", išsitraukia portsigarą ir keldamas vieną cigaretę prie lūpų mandagiai klausia:
- Aš manau, kad gražiosios damos nesupyks jei aš užsirūkysiu?..

http://ping.fm/133MO

Logaritminė liniuotė

- Jūs areštuojamas! Turite teisę tylėti nes viskas, ką pasakysite, gali būti ir bus panaudota prieš jus!
- Logaritminė liniuotė!
- Kas "logaritminė liniuotė"?
- Panaudokite prieš mane logaritminę liniuotę!

http://ping.fm/kqbcj

Moters vieta

Kai kurie vyrai niekada nesako, jog moters vieta yra virtuvėje prie puodų...
Ypač jeigu reikia kapoti malkas.

http://ping.fm/9ec26

Seniai neturėjo sekso

- Žiūrėk, kokia graži mergina! Štai ir dar viena... ir dar!
- Klausyk, o kodėl tu čia taip užsivedei dėl tų moterų? Gal labai seniai sekso neturėjai?
- Kodėl tu iš karto taip "neturėjai"? Turėjau, bet seniai!

http://ping.fm/NgkVs

Cirkas

Amsterdame atsirado nauja pramoga - cirkas su erotikos elementais. Ir ko tik dresuotojas nededa vargšui liūtui į nasrus!

http://ping.fm/Pu5xv