2013-03-28

Išeitis


Jonas skundžiasi Steponui:
- Nesiseka man žmonos apgauti. Vos tik grįžtu namo, iš karto sako: "Nagi, papūsk!"
- O tu daryk kaip aš, - sako Steponas. - Pūstelėk iš visų jėgų.
- Tada ne taip jaučiasi?
- Ne. Tiesiog žmona sąmonės neteks!

http://goo.gl/A3gIZ


Ilgaamžis

Viename iš kalnų aūlų gyvena ilgaamžis. Pas jį atbėga berniukas ir klausia:
- Seneli, seneli, o kiek tau metų?
- 152.
- O jūs rūkote, geriate?
- Žinoma, kitaip aš galiu iš viso nenumirti!

http://goo.gl/A3gIZ

Vazektomija


Kalbasi jaunavedžiai.
- Aš noriu dviejų, - sako vyras.
- O aš trijų! - atkerta žmona.
- Tada aš po antrojo pasidarysiu vazektomiją!
- Tikiuosi, trečiąjį tu mylėsi kaip savo...

http://goo.gl/A3gIZ


Monarchija


Monarchija - vienintelė valstybės valdymo forma perduodama lytiniu keliu.

http://goo.gl/A3gIZ


Katalikas


- Izia, girdėjau, kad kataliku patapai. Ar tai tiesa?
- Na, kodėl jūs jaudinatės, mielasis Moiše? Juk aš tik pakeičiau tiekėją!

http://goo.gl/A3gIZ


Kryžius


Kryžius - medicinos simbolis bei kartu įspėjimas, jog gydymo rezultatai gali būti dvejopi.

http://goo.gl/A3gIZ