Išeitis

2013-03-28

Išeitis


Jonas skundžiasi Steponui:
- Nesiseka man žmonos apgauti. Vos tik grįžtu namo, iš karto sako: "Nagi, papūsk!"
- O tu daryk kaip aš, - sako Steponas. - Pūstelėk iš visų jėgų.
- Tada ne taip jaučiasi?
- Ne. Tiesiog žmona sąmonės neteks!

http://goo.gl/A3gIZ


No comments: