2011-02-09

Žūrėti į du dalykus

Vyras be perstojo gali žiūrėti į du dalykus: papus.

http://goo.gl/x8WfF

Prancūzija po 100 metų

Prancūzija po 100 metų.
- Seneli, mane Žanas ir Pjeras mokykloje sumušė.
- Neverk, anūkėli Ahmedai, tuoj mes tiems prakeiktiems aborigenams policiją į rezervatą iškviesime!

http://goo.gl/x8WfF

Saugokis

Saugokis prostitutės su triperiu ir politiko su twitteriu.

http://goo.gl/x8WfF

Tikras vyras

Tikras vyras gaus iš moters tai, ko ji pati iš vyro nori.

http://goo.gl/x8WfF

Dėžutė

- Vakar man ant galvos užkrito dėžutė.
- Kas joje buvo?
- Nieko...
- O dėžutėje?!

http://goo.gl/x8WfF

Kova su korupcija

Įdomu, kokio dydžio ir kam reikėtų duoti kyšį, kad prasidėtų tikra kova su korupcija?

http://goo.gl/x8WfF