2011-12-29

Keiktis

Jeigu jūs keikiatės tyliai, vadinasi jums skauda gerklę.

http://ping.fm/mWXxP

Filmas

Tamsus vakaras. Prie televizoriaus sėdi ir filmą, pažymėtą "S" raide, žiūri tėvas. Staiga į kambarį užsimiegojęs įpėdina sūnus ir klausia:
- Tėveli, o kodėl šio filmo negalima žiūrėti vaikams?
- Tsss... Tyliai atsisėsk ir žiūrėk. Tuoj pats pamatysi kodėl...

http://ping.fm/mHRpI

Mirties patale

Miršta senolis suvalkietis. Silpnu, gergždžiančiu balsu jis klausia:
- Ar mano mieloji žmona yra greta manęs?
- Taip... esu...
- O mano vienintelė dukrelė ar stovi greta mano mirties patalo?
- Taip... stoviu...
- Anūkėliai?.. Kur mano mylimi anūkėliai?
- Mes čia, seneli!
- Jei jūs visi čia susirinkot, tai kodėl virtuvėj šviesa dega?

http://ping.fm/78Uqr

Patranka

Pasivaikščiojimo Kremliuje metu Rusijos prezidentas Medvedevas JAV prezidentui Obamai parodė visos tautos pasididžiavimą - patranką "Caras". Į ką jo kolega iš už Atlanto numojo ranka, nusijuokė ir parodė savąjį.

http://ping.fm/h4p7i

Pirmoji meilė

Merginos klausia:
- Kada tu pirmą kartą įsimylėjai?
- Ach... Kaip dabar pamenu... Pirmą kartą įsimylėjau kai buvo 16! - ir tuoj pat priduria, - o kai buvo 16:30, tai pamilau antrą kartą!

http://ping.fm/yvRO0

Rabinas Hudas

Sklinda kalbos, kad Izraelyje atsirado naujas plėšikas vardu Rabinas Hudas. Jis nupjauna turtuoliams ir atiduoda vargšams...

http://ping.fm/lx2sv