Mirties patale

2011-12-29

Mirties patale

Miršta senolis suvalkietis. Silpnu, gergždžiančiu balsu jis klausia:
- Ar mano mieloji žmona yra greta manęs?
- Taip... esu...
- O mano vienintelė dukrelė ar stovi greta mano mirties patalo?
- Taip... stoviu...
- Anūkėliai?.. Kur mano mylimi anūkėliai?
- Mes čia, seneli!
- Jei jūs visi čia susirinkot, tai kodėl virtuvėj šviesa dega?

http://ping.fm/78Uqr

No comments: