2011-08-12

Taupyti pinigus

- Tamsta Rabinovičiau, ar jūs turite galimybę taupyti pinigus?
- Galimybę turiu, o pinigų ne.

http://ping.fm/joz8X

Tankistas

Vyksta kariniai apmokymai. Tankų divizijos vadas radijo ryšiu šaukia:
- Pirmas! Į priekį!
Suriaumoja variklis, pasipila juodi dūmai ir tankas, it tigras, šoka į priekį.
- Antras! Pirmyn!
Nieko nelaukdamas antrasis tankas dingsta dulkių debesyje.
- Trečias! Į ataką!
Trečiasis tankas nejuda.
- Trečias! Į ataką! Įsakymą vykdyt!
Tyla.
- Trečias!...
Staiga atsidaro trečiojo tanko liukas. Pro jį, mojuodamas tankisto šalmu, išlenda gruzinas ir džiūgauja:
- Tamsta viršininke, mamos gyvybe prisiekiu! Kepurė su manim kalbėti pradėjo!!!

http://ping.fm/itz78

Reorganizacija

Kalbasi du vyriškiai:
- Ar jūsų firmoje jau buvo įvykdyta reorganizacija?
- Taip, bet labai prastai.
- Tai turbūt atlyginimus sumažino?
- Ne, atlyginimus paliko tokius pačius. Mažino etatus.

http://ping.fm/EdN64

Gražios akys

- Matei mano nuotraukas?
- Aha. Tavo labai gražios akys.
- Taip, iš mamos paveldėjau!
- Supratau. Tai krūtinę, turbūt, iš tėčio?

http://ping.fm/wBy4L

Liūtas

Zoologijos sode mama šaukia sūnui:
- Jonuk, nelįsk prie liūto!!! Jis gali turėti blusų!

http://ping.fm/5Htb2

Girtutėlis

Grįžta Petriukas namo labai vėlai. Mama klausia:
- Petriuk, tu ką, girtutėlis?
Petriukas:
- Kaip subinytė!

http://ping.fm/Ponqe