Tankistas

2011-08-12

Tankistas

Vyksta kariniai apmokymai. Tankų divizijos vadas radijo ryšiu šaukia:
- Pirmas! Į priekį!
Suriaumoja variklis, pasipila juodi dūmai ir tankas, it tigras, šoka į priekį.
- Antras! Pirmyn!
Nieko nelaukdamas antrasis tankas dingsta dulkių debesyje.
- Trečias! Į ataką!
Trečiasis tankas nejuda.
- Trečias! Į ataką! Įsakymą vykdyt!
Tyla.
- Trečias!...
Staiga atsidaro trečiojo tanko liukas. Pro jį, mojuodamas tankisto šalmu, išlenda gruzinas ir džiūgauja:
- Tamsta viršininke, mamos gyvybe prisiekiu! Kepurė su manim kalbėti pradėjo!!!

http://ping.fm/itz78

No comments: