2012-06-29

Stuburas


- Kam reikalingas stuburas?
- Tam, kad galva į triusikus nenukristų.

http://goo.gl/KOJ11


Įtarimas


Direktoriaus kabinete mylisi sekretorė ir įmonės vadovas.
- Šefe, gal užsidarykime duris? Visas personalas į mus spokso.
- Negalima. Jei užsidarysime duris, jie pagalvos, kad mes darbe šnapsą geriam!

http://goo.gl/KOJ11


Senelis


Mama šnabžda sūnui į ausį:
- Petriuk, tavo senelis labai sunkiai serga. Pasakyk jam ką nors pakeliančio ūpą.
- Seneli, ar norėtum, kad per tavo laidotuves grotų karinis orkestras?! - klausia anūkas.

http://goo.gl/KOJ11


Žvėris


Medžiotojas sako varovui:
- Eik pažiūrėti kokį ten žvėrį nušoviau.
Po kiek laiko varovas grįžta.
- Kas per žvėris nežinau, bet asmens dokumentuose parašyta "Petraitis".

http://goo.gl/KOJ11


Amžinybė


Rojaus sode po obelimi guli trys šventieji. Staiga nei iš niekur atsiranda žmogelis, įsiropščia į medį ir pradeda godžiai skinti obuolius.
- Kur tu skubi? Prieš tave - visa amžinybė, - sako šventieji.
- Čia jums gal ir amžinybė, o man už 5 min atgal į reanimaciją!..

http://goo.gl/KOJ11


Kiemas


Triukšmas gatvėje už lango. Pro balkoną išlenda žmogus ir klausia iš sumaitoto šiukšlių sunkvežimio belendančio vairuotojo:
- Kas nutiko?
- Bandžiau į kiemą įsukti.
- O iš kur tas triukšmas?
- Tai, kad nėra ten jokio kiemo.

http://goo.gl/KOJ11