Senelis

2012-06-29

Senelis


Mama šnabžda sūnui į ausį:
- Petriuk, tavo senelis labai sunkiai serga. Pasakyk jam ką nors pakeliančio ūpą.
- Seneli, ar norėtum, kad per tavo laidotuves grotų karinis orkestras?! - klausia anūkas.

http://goo.gl/KOJ11


No comments: