2012-05-09

Vanduo

Kankinamas sunkių pagirių ryte atsikelia šeimos galva. Šlitiniuodamas, beveik keturiomis nuropoja iki virtuvės. Atsuka čiaupą ir godžiai geria vandenį. Numalšinęs troškulį šaukia žmonai:
- Ona! Kelkis! Žadink vaikus! Ateikit visi paragauti koks šiandien vanduo skanus!

http://ping.fm/4jnJ3

Internetas

Stebint kaip internetas skverbiasi į mūsų kasdienybę buvo pastebėta, jog patarlę "Kas parašyta - kirviu neiškirsi!" jau galima pakeisti analogu "kas parašyta klaviatūra - neišmuši ir armatūra!".

http://ping.fm/HQFz1

Kova

Skirti lėšas kovai su korupcija yra tas pats kas prieš girtuoklystę kovoti degtine.

http://ping.fm/YPr6K

Netektis

Medicinos sesuo praneša:
- Daktare, mes netekome dar vieno ligonio!
- Tai ką, numirė?
- Ne. Pasveiko!

http://ping.fm/d1Wbd

Streikas

Armėnų radijo klausia:
- Kodėl moterys rečiau nei vyrai dalyvauja streikuose bei piketuose?
Armėnų radijas atsako:
- Todėl, kad kaip visada neturi ką apsirengti.

http://ping.fm/6FGr6

Auklėjimas

Žmona skundžia įžūlų sūnaus elgesį tėvui:
- Jis tapo tiesiog nepakenčiamu... Klauso tik idiotiškų patarimų. Gal bent tu gali su juo pakalbėti?

http://ping.fm/kQ1gz