Vanduo

2012-05-09

Vanduo

Kankinamas sunkių pagirių ryte atsikelia šeimos galva. Šlitiniuodamas, beveik keturiomis nuropoja iki virtuvės. Atsuka čiaupą ir godžiai geria vandenį. Numalšinęs troškulį šaukia žmonai:
- Ona! Kelkis! Žadink vaikus! Ateikit visi paragauti koks šiandien vanduo skanus!

http://ping.fm/4jnJ3

No comments: