2011-06-13

Draugai

- Kodėl tavo draugai uždirba daugiau nei tu?! - žmona pašaipiai klausia savo vyro.
- Na, priešingai nei tu, aš moku gerus draugus išsirinkti, - atšauna šis.

http://goo.gl/H093W

Močiutė

- Močiute, močiute, duok 5 litus!
- Ką?
- Duok 5 litus!
- Ką duot?
- Duok 10 litų!
- Palauk, tu juk 5 prašei!

http://goo.gl/H093W

Greenpeace

Vakar Ramiajame vandenyne Greenpeace aktyvistų laivo įgula iš vandens ištraukė žmogų. Įsitikinę, kad su juo viskas tvarkoje žalieji jį paleido atgal.

http://goo.gl/H093W

Testosteronas

- Tėti, o kodėl tu vedei mamą? Joje buvo kažkas TOKIO?
- Ne joje, o manyje.
- O kas buvo tavyje?
- Per daug testosterono...

http://goo.gl/H093W

Zuikutė

- Brangusis, pasakyk man ką nors meilaus ir švelnaus.
- Tu mano zuikutė!
- Per mažai...
- Tu mano banda zuikučių!

http://goo.gl/H093W

Tortas

Kiek įkaušęs, vėlai vakare namo grįžta vyriškis. Žiūri, virtuvėje ant stalo padėtas tortas. Kadangi buvo išalkęs, tai su pasigardžiavimu suvalgė šį skanėstą. Ryte prie jo pribėga mažametis sūnus ir klausia:
- Tėveli, tėveli, ar nematei mano būgno?!

http://goo.gl/H093W