2012-11-16

Fiureris


Karas. Bunkeryje tupi du nacių karininkai. Pasigirsta telefono skambutis. Vienas iš kareivių pakelia ragelį:
- Alio! Taip, mano fiureri! Taip, mano fiureri! Taip, mano fiureri!
- Kas čia skambino? - klausia kolega.
- Skambino fiureris ir klausė: Ar aš tavo fiureris? Ar aš tavo fiureris? Ar aš tavo fiureris?

http://goo.gl/7094s


Uždaras ratas


Kartais yra sakoma - "uždaras ratas". O kas nors yra matęs atvirą ratą?

http://goo.gl/7094s


Žodžio laisvė


Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. Gaila, jog tai taikoma tik keiksmažodžiams.

http://goo.gl/7094s


Valdžia


Anksčiau: Tam, kad užgrobti valdžią, revoliucionieriai užimdavo bankus, spaudą, paštą.
Dabar: Tam, kad užgrobti bankus, spaudą, paštą, revoliucionieriai užima valdžią.

http://goo.gl/7094s


Tikras vyras


Tikras vyras turi pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti sūnų. Vėliau jam visiškai dzin kas tuos namus tvarko, kas laisto medį ir kas augina tą mulkį.

http://goo.gl/7094s


Laimė


Žmogus yra pats savo laimės kalvis, stalius, elektrikas, santechnikas, statybininkas ir sodininkas.

http://goo.gl/7094s