Valdžia

2012-11-16

Valdžia


Anksčiau: Tam, kad užgrobti valdžią, revoliucionieriai užimdavo bankus, spaudą, paštą.
Dabar: Tam, kad užgrobti bankus, spaudą, paštą, revoliucionieriai užima valdžią.

http://goo.gl/7094s


No comments: