Fiureris

2012-11-16

Fiureris


Karas. Bunkeryje tupi du nacių karininkai. Pasigirsta telefono skambutis. Vienas iš kareivių pakelia ragelį:
- Alio! Taip, mano fiureri! Taip, mano fiureri! Taip, mano fiureri!
- Kas čia skambino? - klausia kolega.
- Skambino fiureris ir klausė: Ar aš tavo fiureris? Ar aš tavo fiureris? Ar aš tavo fiureris?

http://goo.gl/7094s


No comments: