2011-04-01

Žmona nori skirtis

- Manau, kad žmona nori su manimi skirtis.
- Kodėl taip manai?
- Vakar ji namo parsivedė savo draugę.
- Na, ir kas čia tokio?
- Tu neįsivaizduoji, kokia ji gražuolė!

http://goo.gl/ZbR4c

Šuolininkas į vandenį

Šuolininkas į vandenį prieš šuolį užmiršo tvirtai susirišti glaudes tad neužėmė jokios prizinės vietos, bet gavo žiūrovų simpatijos prizą.

http://goo.gl/ZbR4c

Automobilių batukai

- Tėveli, kur mes einame taip vėlai vakare?
- Mes einame daryti gerus darbus. Aikštelėje stovintys automobiliai labai pavargo ir nori miego, bet nėra kam jiems batukus numauti...

http://goo.gl/ZbR4c

Imperija

Vyras ir žmona lovoje.
- Brangioji, norėčiau prisijungti prie tavo imperijos.
- Mielasis, dabar imperijoje krizė, o tau suteikiama autonomijos teisė.

http://goo.gl/ZbR4c

Rutulio stūmimas

Rutulio stūmimo rungtyje didžiausio susidomėjimo sulaukė vienas kitą stumdantys tribūnos, į kurią lėkė rutulys, žiūrovai.

http://goo.gl/ZbR4c

Žmogus dykumoje

Dykuma šliaužia ištroškęs žmogus ir, žiūrėdamas į dangų, dejuoja:
- Dieve, aš taip noriu gerti. Atsiųsk man vandens... Kokio velnio tu man tuos kastuvus mėtai?!

http://goo.gl/ZbR4c