2012-01-19

Didžioji meilė

- Atmink, anūkėle, - jaunąją Onutę mokina močiutė - kiekviena moteris savo gyvenime sutinka tik vieną didžiąją meilę.
- Kas buvo tavo vienintelė didžioji meilė, senele?
- Jūreiviai...

http://ping.fm/rd0gV

Džiaugsmas

Iš AIDS centro laboratorijos išbėga žmogus ir besišypsodamas linksmai šaukia:
- Valio-o-o! Sifilis! Pas mane sifilis!

http://ping.fm/Lf9s4

Tinginiai

Vakarėja. Prie gėrimų parduotuvės nusidriekė ilga eilė. Pro ją eina tėvas ir sūnus. Mažylis klausia:
- Tėveli, o kodėl šie visi žmonės čia stovi?
- Todėl, sūnau, kad jie yra tinginiai...
- O kodėl jie yra tinginiai?
- Todėl, kad tingi patys naminukę virti!

http://ping.fm/D28B2

Pamiršo išimti

Karo akademijoje instruktorius klausia studento:
- Kodėl auskaras ausyje paskaitos metu?!
- Kaltas, tamsta, užmiršau išimti!
- Tėvas tavo pamiršo išimti!!!

http://ping.fm/i0uOa

Naujas telefonas

- Nusipirkau naują mobilųjį telefoną. Būtent tokį, apie kokį ilgai svajojau: moteriškas, mažytis, stilingas, lengvas.
- O vibroskambučio funkcija yra?
- Žinoma, kad yra. Sakiau, gi, kad moteriškas.

http://ping.fm/a3bDc

Įtaka

Po gero vakarėlio pats įtakingiausias žmogus yra tas, pas kurį nuotraukos.

http://ping.fm/eGWwa