Didžioji meilė

2012-01-19

Didžioji meilė

- Atmink, anūkėle, - jaunąją Onutę mokina močiutė - kiekviena moteris savo gyvenime sutinka tik vieną didžiąją meilę.
- Kas buvo tavo vienintelė didžioji meilė, senele?
- Jūreiviai...

http://ping.fm/rd0gV

No comments: