2011-10-18

Kuro kaina

Degalinėje operatorius informuoja vairuotoją:
- Šiandien benzinas brangesnis nei vakar penkiais centais...
- Tada įpilkite vakarykščio!

http://ping.fm/X8v3T

Gimė sūnus

Į aludę užeina vyriškis ir šaukia:
- Visiems statau po bokalą alaus! Man šiandien sūnus gimė!
- Koks svoris?
- 4 kg!
- O ūgis?
- 53 cm!
- Kaip jaučiasi žmona?
- Puikiai! Ji dar nieko nežino!

http://ping.fm/TgUmJ

Pirmas klausimas

- Kokia jūsų pavardė? - klausia dėstytojas.
- Petraitis! - atsako studentas ir išsišiepia.
- Kodėl toks laimingas, Petraiti? - nesupratęs domisi profesorius.
- Na, į pirmą jūsų klausimą atsakiau teisingai!

http://ping.fm/sMRiv

Šauktinių komisija

Laba diena, jūs paskambinote kariuomenės šauktinių priėmimo komisijai. Jei norite tarnauti armijoje - po signalo spauskite žvaigždutę. Jei norite išvengti tarnybos - po signalo spauskite groteles.

http://ping.fm/Vjx8Z

Apklausa

Gyventojų apklausa yra daroma tam, kad gyventojai žinotų apie ką jie galvoja.

http://ping.fm/i4Wrv

Pas urologą

Ateina vyriškis pas urologą. Pasirodo, kad daktaras - žiaurus mikčius.
- K-k-kuo sku-sku-ndžiamė-mės? - klausia gydytojas.
- Daktarėli, jūs mane tikrai suprasite! Aš šlapinuosi taip kaip jūs kalbate...

http://ping.fm/mWCcg