Pas urologą

2011-10-18

Pas urologą

Ateina vyriškis pas urologą. Pasirodo, kad daktaras - žiaurus mikčius.
- K-k-kuo sku-sku-ndžiamė-mės? - klausia gydytojas.
- Daktarėli, jūs mane tikrai suprasite! Aš šlapinuosi taip kaip jūs kalbate...

http://ping.fm/mWCcg

No comments: